Om Verkaviken

Kort fakta om Verkaviken

Verkavikens samfällighetsförening är ett sportstugeområde som grundades 1963.
Här finns 49 sommarstugor varav drygt ett 10-tal är bebodda året runt.
Verkaviken ligger på halvön Ådö i Upplands-Bros kommun i en miljö och ett klimat som beskrivs som Mälarskärgård.

Namnet Verkaviken härstammar troligen från ordet ”verke”. SAOB, Svenska Akademiens ordbok, beskriver ”verke” som ett slags fångstredskap för fisk. Där finns bland annat ordformerna ”fiskwerk”, ”verkagården”, ”fiskeverckar” och ”verkar” listade.

”I en å eller ett smalt sund kunde man ha en verke, dvs från land byggde man ut två armar, ”väggar”, en från vardera stranden. Väggarna bestod av störar som slogs ner i bottnen och mellan dessa flätade man sedan ris, gärdsle o dyl, så att fisken ej kunde smita ut.”

Historik - från Solna kommun till samfällighet

Några korta nedslag i historien, från Solna kommuns ägande till grundandet av samfälligheten.
1954 köpte Solna kommun Björknäs 1:2, 1:3 och 2:1 i Bro och Låssa socken för 425 000 kronor.
1963 lottades tomterna i Verkaviken ut.
1964 fick området el och året efter drogs sommarvatten till alla tomter.
1997 beslutar Solna kommun att tomträtterna kan friköpas och man börjar diskutera en gemensamhetsanläggning för området.
2005 köpte Upplands-Bro kommun området från Solna stad.
Den 18 augusti 2005 bildades Verkavikens Samfällighetsförening. Föreningen omfattar sedan dess två gemensamhetsanläggningar; Björknäs Ga:4 med infartsvägen och parkeringsplatsen, samt Ga:5 med bryggor, båtplatser, badplats, parkskötsel, vägarna i området samt sommar och åretruntvatten.
2018 grävdes fiber in i området.
2019 kopplades området in på kommunens kommunala vatten- och avloppssystem.
2023 Beslut om utökad byggrätt i Verkaviken. Huvudbyggnaden får vara 120 m2, ha en våning och får byggas som suterräng. Källare får inte anordnas. Högsta byggnadshöjd: 3,5 meter.

Vill du fördjupa dig i föreningens historia på gamla hemsidan, klicka här

KONTAKT

Verkavikens samfällighetsförening,
c/o Karina Sannefjordh,
Björktoppsvägen 6, 197 91 Bro.
E-post: info@verkaviken.se
Plusgirokonto: 10 85 66-1
Swish: 123 094 52 12

GAMLA HEMSIDAN

Letar du efter Verkavikens gamla hemsida?
Den finns kvar, men under ny adress.
Klicka på länken