Länk till: Verkaviken.se/mobil-sida


Sandning av infartsvägen och backen den 2021-01-08.
Vinterunderhållet utförs av Mats Crilén. Några bilder.
 

Stort lutande träd tas bort den 2021-01-05.
En stor lutande asp i kurvan vid hamnen har tagits bort. Trädet lutande mot infartsvägen och en elledning. Några bilder.
 


God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

 

Sommarvattnet 2020-11-27.
Sommarvattnet har stängts av för i år. Läs mer.
 

Båtupptagning/städdag lördagen den 2020-10-10  kl.10.00.
Upptagning av roddbåtar & badbrygga. Röjning av sly. Brasan eldades. Det blev snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Kallelse till  båtupptagning och höststädning lördagen den 2020-10-10. kl. 10.00.
Upptagning av roddbåtar & badbrygga. Röjning av sly. Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna! Sommarvattnet stängs den 15 okt.
 

Byte av sopkärl den 12-18 oktober. Den 12 oktober börjar bytet av sopkärl. Det är viktigt att man ställer ut sina gamla sopkärl före den 12 oktober. Läs mer.  

Skogsåtgärder i Björknäs den 2020-08-15.
Upplands-Bro Kommun har informerat oss att rishögarna i skogen nu har börjat köras bort eftersom det är torrt i markerna. Håll avstånd till maskinerna eftersom maskinföraren kanske har svårt att se.
 

Varning! Det har förekommit stölder i hamnen. Håll dina ägodelar under uppsikt, kolla din båt regelbundet och lämna inga värdesaker eller annat stöldbegärligt på uppläggningsplatsen eller omkring båtarna.  

Midsommarfirandet ställs in pga Covid-19.  

Planteringsjord 2020-06-15. Svenne har fått planteringsjord över. Om någon behöver jord så är det bara att höra av sig till Svenne 070-6402300. Leverans direkt till fastigheten i Verkaviken till ett billigt pris. Även små leveranser går bra.

Ny vimpel i hamnen 2020-05-16.
Det blev snyggt och bra. Läs mer.

Information om First Camp 2020-05-12.
Styrelsen för Verkavikens samfällighet har ställt några frågor till Upplands–Bro kommun angående vad som händer med First Camp. Läs mer.
 

Årsmötet hölls den 1 maj 2020 kl.13.00.
Plats: Verkaviken
, utomhus.
Protokollet har skickats ut med e-post, de som saknar e-post har fått en papperskopia. Protokollet finns även på hemsidan.
 

Vägarna är saltade 2020-04-29.
Det har varit mycket torrt en längre tid. Vägarna har dammat. Nu har vi fått salt på vägarna.
 

Valborgsmässoafton 2020.
Styrelsen har beslutat att helt ställa in Valborgsfirandet på grund av rådande omständigheter, brandrisk/covid19. Om rishögen är kvar efter 30 april får inget mer slängas på den, för att inte försvåra eldningen som kommer att ske när vädret tillåter. //Torbjörn.
... Brasan eldades den 2 maj.
 

Matte får hem salt på onsdag den 29 april 2020.
Han kör ut det så fort han får det. Kör sakta på vägarna eftersom det dammar, max 15 km.
 

Info om vattenläckan i Upplands-Bro kommun 2020-04-16.

Vi måste hushålla med det kommunala vattnet. Detta gäller hela kommunen även oss i Verkaviken. Läs mer. vattenläckan är lagad och vattnet går nu att använda som vanligt, 2020-04-17.


Kallelse till årsmöte den 1 maj 2020 kl.13.00.
Plats: Parkeringsplanen i Verkaviken
, utomhus.
Detta pga coronavirusrisken. Kallelse med bilagor.
 

Sommarvattnet 2020-04-06.
Sommarvattnet startades den 5 april. Lite tidigare än vanligt detta för att många behöver sommarvatten till Påsk. Tusen tack till vattenansvariga.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2020-04-25, kl.10.00. Vi lägger i båtar och städar av stranden. Välkomna! Läs mer.

Några bilder från Båtiläggningen/städdagen.

 

Information om årsmötet, 2020-03-28. Årsmötet blir fredagen den 1 maj 2020 kl.13.00. Plats: Parkeringsplanen i Verkaviken, utomhus. Detta pga coronavirusrisken. Kallelse till årsmötet skickas ut senast 3 veckor före årsmötet.  

Sommarvattnet 2020-03-07.
Sommarvattnet kommer att startas den 5 april så att vi får sommarvatten till Påsk. Vi påminner att alla behöver en egen avstängningskran på tomten.
 

VA - information den 2019-12-03.
Här monterar kommunens VA-enhet pumpen till LTA-enheten. Många fastigheter är nu klara och har fått kommunalt vatten och avlopp. Läs mer.
 

Sommarvattnet har stängs av söndagen den 2019-10-20.
Kom ihåg av tömma vatten ur egna vattenledningar och slangar så att inte något fryser sönder.
 

Båtupptagning/städdag lördagen den 2019-10-12  kl.10.00.
Upptagning av roddbåtar & badbrygga. Röjning av sly. Brasan eldades. Det blev snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Information om höstbrasan 2019-09-26.
Endast sly får läggas på brasan. Träd och stubbar kan brinna flera dagar. Vänligen tag bort träd och annat olämpligt från brasan.
 

Information om Naturvårdshuggning i Björknäs 2019-09-25.
Upplands-Bro kommun har satt upp skyltar nord-väst om vårt område. Information har inte gått fram till oss i tid. Folk har ringt till kommunen och frågat om vad som pågår. Läs mer.
 

Kallelse till  båtupptagning och höststädning lördagen den 2019-10-12. kl. 10.00. Båtupptagningen och indelning i grupper för att röja sly i Parkområdet. De medlemmar som har önskemål om träd som bör bort, kontakta Ida Palo som är Parksamordnare. Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna! Sommarvattnet stängs den 15 okt. Läs mer.  

Skogsåtgärder i Björknäs den 2019-07-05.
Upplands-Bro kommun har satt upp skyltar nord-väst om vårt område. Träd kommer att tas ned, så att gamla tallar och ekar kan utvecklas. Åtgärderna kommer att ske under augusti och september. Läs mer.
 

Sommarvattnet fungerar igen den 2019-06-15.
Efter 2 veckor är pumpen renoverad och ok. Vattentrycket har samtidigt höjts med 1,5 bar. Tusen tack till Staffan och Peter.
 

Båtstölder! Sågbacken har haft påhälsning av båttjuvar den 2019-06-13.
4 st båtar, alla med nya 4-taktsmotorer är stulna. Vi i Verkaviken behöver kontrollera båtarna så att allt är ok.
 

Den 20/6, torsdag kväll vid 19.00 plockar vi blommor och klär midsommarstången. Midsommarafton på ängen. Kl 13.00 öppnar vi pilkastning, lotterier etc. Kl 13.30 reser vi midsommarstången och dansen börjar. Kungsängens folkdansare och leder dans och lekar.
Midsommardagen Kl 13.00 Fotbollsmatch vid Björknäs Camping.
 

Sommarvattnet den 2019-06-04.
Pumpen har undersökts och den går att reparera. De delar som behöver bytas är beställda. Om allt flyter på så kan pumpen vara i drift någon gång under vecka 24.
 

Salt på vägarna den 2019-06-02.
Infartsvägen och våra interna vägar blev saltade.
Det tackar vi för. Sommaren har börjat.
 

Bryggarbete den 2019-06-01.
Här jobbar hamnkapten och några medlemmar med att få ordning på den fasta bryggan i hamnen. Läs mer.
 

Sommarvattnet den 2019-05-31.
Pumpen har stannat. Den behöver lämnas in på service. Staffan kommer att lämna in pumpen på måndag till en verkstad. Just nu vet vi inte hur länge det blir avbrott.
 

Ny sand till badstranden, den 2019-05-24.  

Brasan har nu eldats, den 2019-05-12.

Nu återstår endast aska.

 

Protokollet från årsmötet den 1 maj är klart, 2019-05-05. Protokollet har skickats ut med e-post. Protokollet finns även på hemsidan. De som saknar e-postadress fått en papperskopia.  

VA Slutbesiktningen blev godkänd den 25 april.
Det framgår att besiktningen är godkänd och att det finns ett ganska litet antal restpunkter som skall vara åtgärdade till mitten av maj. Läs mer.

 

Valborgsmässobrasan är inställd pga brandrisken.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg utan facklor.
Vi sjunger in våren och sedan serveras varmkorv med bröd. Läs mer om valborgsmässofirandet.
 

Båtiläggningen och städning av stranden 2019-04-27. Vi var cirka 25 medlemmar som hade samlats. Stranden blev fin och badbryggan kom på plats. Läs mer.  

Ny information om årsmötet, 2019-04-26.
Vi börjar årsmötet med att en person från kommunen informerar oss om vatten & avlopp. Vad händer nu och framåt. Årsmötet onsdagen den 1 maj 2019 kl.13.00. Plats: Hembygdsgården Klint i Bro. Kallelsen till årsmötet
 

Vägarna dammar, 2019-04-29. Det är mycket torrt väder och våra vägar dammar jättemycket. Max 20 km/tim gäller på våra vägar. Lägg märke till att det har satts upp nya vägmärken.  

Start av sommarvattnet på lördagen den 2018-04-13.
Sommarvattnen finns nu fram till ventilen vid tomtgränsen vid vägen. 
Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2019. Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg. Brasan tänds cirka kl. 20.00. Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!  

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2019-04-27, kl.10.00. Vi lägger i båtar och städar av stranden. Välkomna! Läs mer.  

Lägesrapport och information om vatten och avlopp den 2019-04-02. Arbetet med vatten och avlopp är nu avslutat. Kvar är att vägarna skall dras/jämnas till något av lokal entreprenör. Läs mer.

 

Information om årsmötet, 2019-03-13.
Årsmötet blir onsdagen den 1 maj 2019 kl.13.00. Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2019-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till info@verkaviken.se

Kallelse till årsmötet skickas ut senast 3 veckor före årsmötet.
 

Lägesrapport och information om vatten och avlopp den 2019-02-01. Läs mer.

 

Fyllnadsmassor finns nu, om ni behöver det till fastigheten, den 2019-01-31. Parkeringsplanen är nu återställd 2019-03-29.  

Ägarbyte fastighet Björknäs 1:30. De nya ägarna flyttar in den 2019-01-18.
Styrelsen hälsar de nya ägarna välkomna.

 

Byggandet av VA-ledningarna på Åkerbärsvägen 2018-11-16.
Grävningar på Åkerbärsvägen.
 

Byggandet av VA-ledningarna pågår på Nyponrosvägen 2018-11-07.
Grävningar på Nyponrosvägen.
 

Verkaviken fiberupptändning 2018-11-02.

Nu har vi fått uppkoppling. Vänligen sätt i kontakten till dosan (mediakonverten) och sätt knappen på ON. Det är två lampor som ska lysa: PWR och WAN, då visar den att den har länk.

 

Älgar nära vägen vid Hammartorp den 2018-10-29.
Älgarna, en älgko med 2 kalvar var orädda för bilister.
 

Nu har byggandet av VA-ledningarna börjat den 2018-10-25.
Grävningar pågår på Björktoppsvägen.
 

P-förbud på vändplaner den 2018-10-25.

Vändplanerna är reserverade för räddningsfordon.

 

Sommarvattnet har stängs av söndagen den 2018-10-21.
Kom ihåg av tömma vatten ur egna vattenledningar och slangar så att inte något fryser sönder.
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2018-10-13  kl.10.00.
Upptagning av roddbåtar och badbrygga. Vädret var mulet och varmt. Röjning av sly. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Kallelse till  båtupptagning och höststädning lördagen den 2018-10-13. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att städa hamnen.
Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter.
Välkomna!
Sommarvattnet stängs den 14 okt.
 

Våra vägar är besiktigade efter fibergrävningarna tillsammans med gräventreprenören och fiberleverantören, datum 2018-09-20.
Det konstaterades att det finns en vall kvar på många ställen efter återfyllningen, samt att det ligger grövre sten kvar i vägytan. Man lovade åtgärda detta. Arbetet med detta kom igång dagen efter besiktningen.
 

Vägarna, den 2018-09-01.
Vi har fått kraftiga regnskurar under augusti som spolat bort mycket grus. Men vi kostar inte på vägarna eftersom det kommer att bli VA grävningar i höst. Det kommer att finnas ett lass grus på parkeringsplanen där vi själva kan ta grus och fylla hål i vägarna vid behov.
 

Totala eldningsförbud hävs i Stockholms län 2018-07-31.
[uppdaterad 18-07-30] Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län.
 

Totalt grill- och eldningsförbud över hela Sverige 2018-07-25.
Idag onsdag den 25 juli 2018 har statliga MSB gått ut med en uppmaning gällande ett totalt grill- och eldningsförbud över hela Sverige som denna gång även inkluderar privata tomter. Vi ska givetvis rätta oss efter den uppmaningen. Förbudet gäller tills vidare fram tills ytterligare besked kommer ifrån våra myndigheter. Läs mer.
 

Vägarna blev saltade för 2:a gången i år 2018-07-17.
Det har varit mycket varmt och torrt sedan början av maj.
Vägarna blev saltade men saltet räckte inte till för hela infartsvägen.
 

Varning - gäster på Björknäs camping, som är stängd 2018-07-02

Uppdatering om läget från Åke

Det bor några utländska gäster på Björknäs camping. Läs mer.

 

Fiberinformation 2018-06-30

Uppdatering om läget från IP-Only.

Det kommer att dröja ytterligare innan fibern är färdiginstallerad. Läs mer.

 

Vackra Verkaviken 2018-06-25.

För allas trivsel nu på sommaren är det bra att alla sköter sina tomter och tar hänsyn till grannarnas önskemål.

 

Den 21/6, torsdag kväll vid 19.00 plockar vi blommor och klär midsommarstången. Midsommarafton på ängen. Kl 13.00 öppnar vi pilkastning, lotterier etc. Kl 13.30 reser vi midsommarstången och dansen börjar. Som vanligt kommer Kungsängens folkdansare och leder dans och lekar. Nyhet för i år! Barndisco i ladan kl 19.30-21.00. Därefter fortsätter dansen som vanligt för oss andra till DJ The Thö från kl 21.00 
Midsommardagen Kl 13.00 startar årets fotbollsmatch vid Björknäs Camping & Stugby
 

Infartsvägen 2018-05-23.
Det har var mycket torrt i flera veckor. Infartsvägen och övriga vägar blev saltade den 23 maj.
 

Strandgäst vid badplatsen, 2018-05-16.
Upp på stranden gick en bäver. Läs mer.
 

Information från ordinarie årsmöte, 2018-05-01. Protokollet kommer att skickas ut med e-post.
Årsavgiften blir oförändrad 2000 kr. Använd Internet vid betalning och ange namn och fastighetsbeteckning. Betala till Plusgirokonto 108566-1 senast den 30 juni 2018.
Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2018. Det var fackeltåg, sång, korv med bröd och dryck. Läs mer.  

Båtiläggningen 2018-04-28. Vi var cirka 15 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen. Båtarna sjösattes, badbryggan kom på plats. Tusen tack till alla som jobbade så bra. Några bilder.  

Start av sommarvattnet på söndagen den 2018-04-23. Efter starten av sommarvattnet den 22 april så upptäcktes en läcka på morgonen den 23 april. Läckan är lagad och sommarvattnet har startats om. Läs mer.  

Information om årsmötet, 2018-04-16. Årsmötet blir tisdagen den 1 maj 2018 kl.13.00. Plats: Hembygdsgården Klint i Bro. Årsmötet startar med att Unni Åström VD från First Camp, berättar lite om hennes vision och planer för campingen i Björknäs. Ca 10 -15 minuter. Till kallelsen.  

Start av sommarvattnet på lördag den 2016-04-21. Staffan hälsar att han och Peter startar sommarvattnet  nästa lördag. Detta p.g.a. att det fortfarande är 1 dm tjäle i marken där sommarvattenledningen ligger. Stäng alla kranar om detta inte är gjort!  

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2018-04-28, kl.10.00. Vi lägger i båtar och städar av stranden. Välkomna! Läs mer.  

Valborgsmässoafton 2018. Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg. Brasan tänds cirka kl. 20.00. Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!  

Årsmötet blir tisdagen den 1 maj 2018 kl.13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Kallelsen har skickats ut. Den finns även på hemsidan, inloggning krävs.
OBS! Båtiläggningen/städdag blir den 28 april kl.10.00. OBS!
 

Grävning av fiber pågår, datum 2018-02-21.

Grävningarna skall vara klara till Påsk.

 Läs mer.

 

Information om årsmötet, 2018-02-16.
Årsmötet blir tisdagen den 1 maj 2018 kl.13.00. Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2018-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till info@verkaviken.se

Kallelse skickas ut senast 3 veckor före årsmötet.
OBS! Båtiläggningen/städdag blir den 28 april kl.10.00. OBS!
 

Brådskande - Fiberinstallation nu, 2018-01-27.

Läs mer.

 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen
 

 

VA Verkaviken - lägesrapport den 2017-12-15
Hur går det?
Läs mer.
 

Grannsamverkan - Vinterbrevet den 2017-12-07.
Information från närpolisen.

Vinterbrevet 2017-12-07

 

Sommarvattnet är avstängt den 2017-10-22.
Öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut,

Därefter kan man stänga kranarna så allt är klart för att sätta på vattnet till våren.
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2017-10-14  kl.10.00. Röjning av sly fortsatte den 2017-10-15.
Vädret var mulet men solen tittade fram efter cirka en timme. Upptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly. Brasan skall eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Kallelse till  båtupptagning och höststädning lördagen den 2017-10-14. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att städa hamnen.
Höststädningen fortsätter söndagen den 2017-10-15. kl. 10.00.
Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter.
Välkomna!
Sommarvattnet stängs den 22 okt.
Läs mer.
 

Grannsamverkan - Kommunbrev den 2017-08-29.
Information från närpolisen. Statistik, markant ökning av bostadsinbrott i Upplands-Bro.
Kommunbrev 2017-08-29
 

Backen i Verkaviksvägen, den 2017-08-22.
Vi har fått kraftiga regnskurar under augusti som spolat bort mycket grus i backen.
Nu är vägen återställd med nytt grus.
 

Borttappade glasögon i hamnen i närheten av bryggan den 2017-06-18.
Om ni hittar glasögonen så kontakta Jan-Erik Björk 070-6731301.
(Glasögonen hittade vid Sågbackens brygga den 2017-07-08.)

 

 

 

Torsdagen den 2017-06-22 kl. 19.00 träffas vi på midsommarängen och klär midsommarstången.

Midsommarafton på ängen 2017-06-23.

Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses och dansen börjar.
c:a 21.00 startar dansen i ladan.
Välkomna!
Midsommardagen 2017-06-24 Kl 13.00 startar årets fotbollsmatch vid Björknäs Camping & Stugby.
(Matchen slutade 7-2 till Verkaviken.)
 

Grannsamverkan - Sommarbrevet den 2017-06-07.
Information från närpolisen.
Sommarbrevet 2017-06-07
 

Protokollet från årsmötet är klart, 2017-05-11.
Protokollet är skickat med e-post.
Det finns även på hemsidan.
Några medlemmar har fått information från Upplands-Bro kommun om First camps utbyggnad.
Eftersom alla inte har fått info så finns den även på hemsidan. Inloggning krävs.
 

Valborgsmässoafton 2017.
Det var fackeltåg, sång,
korv med bröd och dryck. Läs mer.
 

Båtiläggningen 2017-04-30.
Vi var cirka 30 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen.
Båtarna sjösattes, badbryggorna kom på plats, stranden blev städad
och två Y-bommar sattes på plats.
Tusen tack till alla som jobbade så bra.
Några bilder.
 

Olovligt boende på Björknäs camping, 2017-04-12.
Det är många husvagnar på Björknäs camping just nu.
First Camp och Upplands-Bro kommun har kontaktats.
Kommunen har kontaktat polisen och bett om avhysning.
 

Kallelse till båtiläggning söndagen den 2017-04-30, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2017.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Sommarvattnet startas 2017-04-09.
Många medlemmar har framfört önskemål om sommarvatten till påsk.
Staffan hälsar att sommarvattnet startar söndagen den 9 april.
Stäng alla kranar om detta inte är gjort!
Båtiläggningen är flyttad till den 2017-04-30 kl. 10.00.
Sågbacken haft objuda gäster i båthamnen. Ett antal motorer har stulits
. Kontrollera era båtar och motorer.
 

Information om årsmötet, 2017-02-28.
Årsmötet blir måndagen den 1 maj 2017 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2017-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till info@verkaviken.se

OBS! Båtiläggningen/städdag blir den 30 april kl.10.00. OBS!
 

Information om vatten och avlopp till Ådöhalvön, datum 2017-01-28.

Kommunen har vaknat och vill nu själva projektera VA-systemet till Verkaviken. Läs mer.

Svar på frågor kring styrelsens beslut.

 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen
 

 

 

 

 

 

 

Information om VA projektet, 2016-12-11.
Du som är medlem i vår samfällighet här i Verkaviken har säkert fått ett utskick från IP-Only. ”Sveriges nya fibernät på väg hem till dig”. Kanske har Du också redan fått besök av en trevlig säljare eller kallats till informationsmöte. IP-Onlys initiativ är inte koordinerat med vårt eget projekt, som löper under våren kring vatten, avlopp och fiberkanalisation. IP-Onlys initiativ är intressant då det sätter press på de andra aktörerna på marknaden, men också lite farligt då intresseanmälan är bindande för Dig men inte för IP-Only. (Man scannar marknaden och kan backa ur, men Du är låst till dem tills de säger att de inte kommer att leverera.) Vi arbetar i vårt projekt med att klara ut kostnadsbilden och villkoren för en framtida anslutning och då är det viktigt att vi kan presentera Verkaviken som en helhet. Vår starka rekommendation till Dig är därför att inte skriva på någonting och därmed binda upp Dig så att Du inte kan deltaga i vad vårt projekt framöver kommer att föreslå. Du är ju dessutom redan med i vårt eget arbete.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Vinterunderhållet är upphandlat för kommande vinter, datum 2016-11-04.

Det blir på samma leverantör som förra vintern.

 

Sommarvattnet är avstängt, 2016-10-17.
Öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.

Därefter kan man stänga kranarna så allt är klart att sätta på vattnet till våren.
 

Protokollet från den extra föreningsstämman den 2016-10-06 är klart.
Protokollet från den extra föreningsstämman den 2016-10-06.

Presentation av overheadbilder som visades under extra stämman.

 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2016-10-15  kl. 10.00.
Vädret var mulet men ändå behagligt. Upptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Sommarvattnet 2016-10-09 kl. 14.30.
Det har uppstått en vattenläcka i sommarvattnet.
Elen till sommarvattnet har därför stängts av tills detta blir åtgärdat.

Vattenläckan är lagad och sommarvattnet är igång kl 12.00 2016-10-10.
Tusen tack Staffan.

 

Grannsamverkan - Höstbrevet den 2016-10-03.
Information från närpolisen.
Höstbrevet - 2016-10-03
 

Kallelse till  båtupptagning lördagen den 2016-10-15. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att städa hamnen.
Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter.
Välkomna!
Läs mer.
 

 

Markundersökningar/provborrningar i den 27 september.
Kommunen är i full gång med sin projektering av sin del av anslutningspunkterna för VA. Man kommer att göra en del markundersökningar/provborrningar i området genom en entreprenör. Detta sker i denna och nästa vecka. Bra att man visar lite aktivitet och att man syns. Sa att det nog var OK att parkera på vår sandplan under veckan, bara man inte stod under helgen.
Man vill göra en markundersökning på vår uppläggningsplats, (Ledning för brandvatten) Pär är vidtalad för att låsa upp bommen. Emelie Lindberg på kommunens VA-avdelning har fått Pärs kontaktuppgifter.
Med vänlig hälsning Staffan
 

Extra föreningsstämma den 6 okt. kl. 18.30
Det blir en extra föreningsstämma torsdagen den 6 oktober, plats Härneviskolans matsal i Bro, där skall vi fatta beslut om hur vi går vidare med vatten & avloppsfrågan. Härneviskolans matsal ligger nära Pendeltågsstationen i Bro.
Kallelsen till extra stämman.

Slutrapport förstudie VA - Verkaviken
Presentationen vid extra stämman den 6 okt 2016.
Båtupptagning och städdag lördagen den 15 okt. kl. 10.00.
Datum för Båtupptagning är flyttad från den 8 oktober till den 15 oktober. Sommarvattnet stängs av den 16 okt.
 

Handpumpen fungerar åter den 2016-07-28.
Handpumpen har varit ur funktion. Den är nu lagad.
Tusen tack Staffan.

Torsdagen den 2016-06-23 kl. 19.00 träffas vi på midsommarängen och klär midsommarstången.

Midsommarafton på ängen 2016-06-24.

Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses och dansen börjar.
Välkomna!

Midsommardagen 2015-06-25 Kl 13.00 startar årets fotbollsmatch vid Björknäs Camping & Stugby.
 

Infartsvägen 2016-05-15.
Infartsvägen och övriga interna vägar blev saltade den 15 maj.
 

Båtiläggningen 2016-05-07.
Vi var cirka 20 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen.
Båtarna sjösattes, badbryggorna kom på plats, stranden blev städad
och den fasta bryggan blev lagad.
Tusen tack till alla som jobbade så bra.
Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2016.
Det var fackeltåg, sång och
korv med bröd och dryck. Läs mer.
 

Till minne av Olle Olsson  2016-04-24
Vår kära (sommar) granne Olle Olsson somnade lugnt in i sömnen natten till tisdagen den 19 april efter en lång tids sjukdom. Läs mer.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2016-05-07, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2016.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Start av sommarvattnet 2016-04-15.
Staffan hälsar att Sommarvattnet - Startar fredagen den 15 april.
Stäng alla kranar om detta inte är gjort!
 

Grannsamverkan - Vårbrevet den 2016-03-18.
Information från närpolisen.
Vårbrevet - 2016-03-18
 

Information om årsmötet, 2016-03-11.
Årsmötet blir söndagen den 1 maj 2016 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2016-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till
info@verkaviken.se
 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen
Drönarbild (film) över Ådöhalvön

 

Grannsamverkan - Vinterbrevet den 2015-12-07.
Information från närpolisen.
Vinterbrevet - 2015-12-07
 

Upprop om tätare bussturer för 556:an
datum 2015-10-28.

Info från www.ubro.se Läs mer.
 

Migrationsverket öppnar ett asylboende
i Upplands-Bro, datum 2015-10-23.
I
nfo från
upplands-bro.se
Läs mer.
 

Vattenansvariga har meddelat att sommarvattnet är avstängt, fredagen den 2015-10-16.
Öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut,

Därefter kan man stänga kranarna så allt är klart att sätta på vattnet till våren.
 

Vinterunderhållet är upphandlat för kommande vinter,
datum 2015-10-14.

Det blir på samma leverantör som förra vintern.
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2015-10-10  kl. 10.00.
Vi fick ett strålande väder. Upptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly längs infartsvägen. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Kallelse till  båtupptagning och städdag lördagen den 2015-10-10. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna! Det går bra att lägga på brasan fr.o.m. den 15 september. Läs mer.
 

Grannsamverkan - Höstbrevet den 2015-09-02.
Information från närpolisen.
Höstbrevet - 2015-09-02
 

Grannsamverkan - Sommarbrevet den 2015-06-12.
Information från närpolisen.
Sommarbrevet - 2015-06-12
 

Torsdag den 2015-06-18 kl. 19.00 träffas vi på midsommarängen och klär midsommarstången.

Midsommarafton på ängen 2015-06-19.

Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses och dansen börjar. Välkomna!

Midsommardagen 2015-06-20 Kl 13.00 startar årets fotbollsmatch vid Björknäs Camping & Stugby.
 

Båtiläggningen 2015-05-02.
Vi var cirka 25 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen.
Båtarna sjösattes, badbryggorna kom på plats och stranden blev städad.
Festkommittén serverade korv med bröd och dryck.
Tusen tack till alla som jobbade så bra.
Några bilder.
 

Infartsvägen 2015-05-01.
På morgonen den 1 maj var Mats här och snyggade till Infartsvägen
och övriga vägar inom området.
 

Valborgsmässoafton 2015.
Det var en kylig Valborgsmässoafton.
Strömavbrott (inget vatten) och hård vind.
Inget fackeltåg och ingen braständning.
Men det blev sång och korv med bröd och dryck. Läs mer.
 

Start av sommarvattnet 2015-04-11.
Vattenansvariga har meddelat att de startat sommarvattnet idag, lördagen den 11 april.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2015-05-02, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Grannsamverkan - Vårbrevet den 2015-04-10.
Information från närpolisen.
Vårbrevet - 2015-04-10
 

Kallelse till ordinarie årsmöte den 2015-05-01.
Årsmötet fredagen den 1 maj 2015 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Kallelsen skickas ut med e-post.
De som saknar e-post får en papperskopia.
Kallelsen till det ordinarie årsmötet den 1 maj. (inloggning krävs)
 

Valborgsmässoafton 2015.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Kärl för matavfall den 2015-03-31.
Bruna kärl för matavfall har levererats till alla fritidshus. Läs mer.
 

Information om årsmötet, 2015-03-02.
Årsmötet blir fredagen den 1 maj 2015 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2015-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till
info@verkaviken.se
 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen

Fastighet 1:34, Nyponrosvägen 3, har bytt ägare.
Se medlemsförteckningen, inloggning krävs.

Grannsamverkan - Inbrottsvarning 82 den 2014-11-26.
Information från närpolisen.
Inbrottsvarning 82 - 2014-11-26
 

Vinterunderhållet är upphandlat för kommande vinter,
datum 2014-10-25.

Det blir på samma leverantör som förra vintern.
 

Vattenansvariga har meddelat att sommarvattnet är avstängt, lördagen den 2014-10-25.
Öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut,
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2014-10-11  kl. 10.00.
Vi fick ett strålande väder. Upptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly längs infartsvägen. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Kallelse till båtupptagning och städdag lördagen den 2014-10-11. kl. 10.00.
Båtupptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly längs infartsvägen. Brasan skall eldas. Läs mer.
 

Grannsamverkan - Höstbrevet den 2014-09-05.
Information från närpolisen.
Höstbrevet - 2014-09-05
 

Vad händer i frågan om vatten och avlopp 2014-08-13.
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen för att få veta vad som händer i denna fråga. Läs mer.
 

En sommar att minnas 2014-08-06.

Vilken härlig värme och varmt i vattnet.

Ha en fortsatt skön sommar!
 

Verkavikens samfällighetsförening
 ….bjuder in till gemensam picknick på grusplanen!
Ni som vill samkväma tar med er mat, dryck, stol och bord.

Vi ses lördagen den 26 juli kl. 17.00

Välkomna!
 

Midsommarafton på ängen 2014-06-20.
Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses och dansen börjar.
Välkomna!
 

Information från Sågbacken om Midsommarafton.
Den 19 juni kl. 18.00 klär vi midsommarstången. Då vi vet att alla inte kommer ha möjlighet att delta från början kommer vi dela upp det hela så fram till 21.00 har vi någon på plats som säkerställer att vi får en välklädd midsommarstång. Alla är varmt välkomna att delta så länge/mycket som man kan/vill.
 

Protokollet från det ordinarie årsmötet är klart, 2014-05-01.
Årsmötet hölls i hembygdsgården Klint i Bro.
Protokollet skickas ut med e-post till de som har e-postadress. Övriga får en papperskopia. Årsavgiften är oförändrad.
 
Läs mer.
 

Båtiläggningen 2014-05-03.
Vi var cirka 25 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen.
Allt gick bra som vanligt. Båtarna sjösattes, stranden blev städad.
Familjen Svenningsson serverade kaffe och bullar. Stranden fräschades
upp ordentligt. Tusen tack till alla som jobbade så bra.
Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2014.
Det var en kylig Valborgsmässoafton.
Fackeltåget var lugnt och fint men gick lite för snabbt.
En kvart före 20.00 tändes brasan. Brasan brann snabbt
och efter 30 minuter fanns bara rester kvar av elden. Läs mer.
 

Kallelse till ordinarie årsmöte den  2014-05-01.
Ordinarie årsmöte torsdagen den 1 maj 2014 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.

Till kallelsen.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2014-05-03, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2014.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Grannsamverkan - Vårbrevet den 2014-04-11.
Information från närpolisen.
Vårbrevet - 2014-04-11
 

Start av sommarvattnet 2014-04-06.
Nu är sommarvattnet igång. Vintern hade tagit hård på
vattenintaget uti i sjön. Slangen hade lossnat ur sitt läge.
Efter att detta åtgärdats kunde sommarvattnet startas.
Läs mer.
 

En stor tall har blåst ned. Nu finns det ved, den 2014-03-29.
Det är fritt för Verkavikens medlemmar att ta för sig av veden. Ta gärna med några tallkvistar också  till valborgsbrasan. Läs mer.
 

Sommarvattnet startar lördagen den 5 april.
Våren kom tidigt i år.
Tänk på att stänga alla kranar i stugorna och vid tomtgränser.
 

Ordinarie årsmöte hålls torsdagen den 1 maj 2014 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
 

Vattenläckan permanent lagad den 2014-03-14.
Vattenläckan utanför fast 1:17är nu permanent lagad.
Läs mer.
 

Matjord till planeringar i sommar. 2014-02-15. Läs mer.

Älgen är kvar på Ådöhavön. 2014-02-03. Kör försiktigt!.

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen

 

En älg har setts i Verkaviken hälsar J-E Björk, 2013-12-29.

Kör försiktigt! Och god fortsättning.


Grannsamverkan - Vinterbrevet den 2013-12-07.
Information från närpolisen.
Vinterbrevet - 2013-12-07
 

Vinterunderhåll är upphandlad för kommande vinter, 2013-10-18.
Det blir på samma leverantör som förra vintern.
 

Sommarvattnet kommer att stängas av för i år
den 2013-10-20.

När sommarvattnet är avstängt så skall man öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.
 

Vattenläcka åtgärdad den 2013-10-14.
Här ser man hur vattnet väller upp ur marken.
Läs mer.
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2013-10-12. kl. 10.00.
Vi fick ett strålande vackert väder. Båtupptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly längs infartsvägen. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint på stranden. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Grannsamverkan - inbrottsvarning  70 den 2013-09-25.
Information från närpolisen.
Inbrottsvarning 70 - 2013-09-25
 

Kallelse till  båtupptagning och städdag lördagen den 2013-10-12. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna! Det går bra att lägga på brasan fr.o.m. den 15 september. Läs mer.
 

Grannsamverkan - Höstbrevet den 2013-09-11.
Information från närpolisen.
Höstbrevet - 2013-09-11
 

Verkavikens 50-årsfest, 2013-07-27.
Över 90 personer deltog i Verkavikens 50-årsfest.
Det blev en jättetrevlig fest med god mat, underhållning och ett perfekt väder.
Läs mer om 50-årsfesten.

Program för Verkavikens 50-årsfest, 2013-07-27.
Bindande anmälan och betalning till föreningens 50-årsfest den 27 juli.
Läs mer om program och betalning.

Handpumpen fungerar åter den 2013-07-18.
Handpumpen är rengjord och lagad. Läs mer.

Helikopterflygning den 2013-07-14.
Det har varit helikopterflygning vid Björknäs fotbollsplan.
Läs mer.

Sotning den 2013-06-25.
I år fick vi våra skorstenar sotade.
Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler.

Midsommarafton på ängen 2013-06-21.
Kl. 10.00 Vi plockar blommar och klär stången.
Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses * Kungsängens folkdansare leder dans
och lekar. Saft och bullar till barnen.
Välkomna!
 

Verkavikens 50-års-jubileum, 2013-07-27.
Datum för vårt 50-års-jubileum blir den 27 juli 2013.
En preliminär anmälan skall ske så att vi vet hur många
som är intresserade. Ange fastighetsnummer, antal vuxna
och antal barn. Ett preliminärt program finns.
Läs mer.

Grannsamverkan - Sommarbrevet den 2013-06-12.
Information från närpolisen.
Sommarbrevet - 2013-06-12
 

Infartsvägen 2013-05-28.
Infartsvägen och övriga vägar blev saltade den 28 maj.
 

Protokollet från det ordinarie årsmötet är klart, 2013-05-01.
Årsmötet hölls i hembygdsgården Klint i Bro.
Protokollet har skickats ut med e-post till de som har e-postadress. Övriga får en papperskopia. Årsavgiften är oförändrad.
Läs mer.
 

Verkavikens 50-års-jubileum, 2013-05-04.
Datum för vårt 50-års-jubileum blir den 27 juli 2013.
På årsmötet redogjordes för vad som behöver förberedas.
50-års-festkommittén behöver hjälp av medlemmar med förberedelser. Vi vill också att medlemmarna gör en preliminär anmälan så att vi vet hur många som är intresserade.
Läs mer.
 

Båtiläggningen 2013-05-04.
Vi var cirka 30 medlemmar som samlats till båtiläggningen. Allt gick bra som vanligt. Båtarna sjösattes, stranden blev städad och en lagad Y-bom kom på plats. Festkommittén bjöd på korv med bröd och kaffe. En mycket trevlig båtiläggningen. Tusen tack till alla som jobbade så bra. Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2013.
Det blev vackert väder mot kvällen på Valborgsmässoafton.
Fackeltåget var lugnt och fint. Några minuter före 20.00 tändes brasan. Brasan var lugnare än vanligt. Läs mer.
 

Start av sommarvattnet 2013-04-28.
Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser.
Läs mer.
 

Information om sommarvattnet 2013-04-19.
Isen ligger kvar på Säbyholmsviken. Preliminärt blir starten av sommarvattnet den 27-28 april. Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser. Läs mer.
 

Infartsvägen 2013-04-19.
Groparna i infartsvägen hade kommit tillbaka. Nu har Mats Crilén lagt på ett lass grus och hyvlat vägen. Läs mer.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2013-05-04, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Kallelse till ordinarie årsmöte den  2013-05-01.
Ordinarie årsmöte onsdagen den 1 maj 2013 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Till kallelsen.
 

Valborgsmässoafton 2013.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Verkavikens 50-års-jubileum, 2013-03-26.
Datum för vårt jubileum blir den 27 juli 2013.
Mer information kommer vid årsmötet den 1 maj.
 

Grannsamverkan - Vårbrevet den 2013-03-06.
Information från närpolisen.
Vårbrevet - 2013-03-06
 

Grannsamverkan - inbrottsvarning  67 den 2013-02-28.
Information från närpolisen.
Inbrottsvarning 67 - 2013-02-28
 

Björknäs camping i ny film 2013-02-26.
Filmen har delvis spelats in på Björknäs camping och stugby.
Läs mer.
 

Utvecklingen på Ådöhalvön den 2013-02-19.
Styrelsen (ordf.) har fått information från Planarkitekten. Nu finns en ny tidsuppskattning för VA-utbyggnaden. En preliminär uppskattning är att detaljplanen kan antas vinna laga kraft under andra kvartalet 2015. Läs mer inloggning krävs.
 

Grannsamverkan - inbrottsvarning den 2013-02-18.
Information från närpolisen.
Inbrottsvarning 66 - 2013-02-18
 

Information om årsmötet, 2013-02-13.
Årsmötet blir den 1 maj 2013 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2013-03-31.
Skicka gärna med e-post; info@verkaviken.se
 

Vinter i Verkaviken 2013-01-18.
Vackert men kallt. Natten mot den 19 januari var det omkring -20 grader.
Några bilder.

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen

 

Snöröjning 2012-12-25.
Det kommer mycket snö. Snöröjningen fungerar bra.
Större bild.

Grannsamverkan - Vinterbrevet 2012 den 2012-12-06.
Bedrägerierna ökar!
Var vaksam för mail från "banker" som säger att det är problem med konton och ber om kontouppgifter för korrigering...
Banker skickar aldrig sådana mail.
Läs mer i Vinterbrevet 2012.

Inbrottsvarning 65 - 2012-12-14
 

Brandvarnardagen den 2012-12-01.
Det stod 4 brandmän på Kungsängens torg och delade ut broschyrer om brandsäkerhet den 1 dec. brandvarnardagen
Sov gott. Vakna fort.
En brand växer fort. En fungerande brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dej ut.
1. Testa brandvarnaren med jämna mellanrum.
2. Byt batteri eller brandvarnare vid behov.
Läs mer.
 

Grannsamverkan - inbrottsvarning den 2012-10-16.
Information från närpolisen.
Inbrottsvarning 63 - 2012-10-11

Inbrottsvarning 64 - 2012-10-16
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2012-10-13.
Vi fick ett strålande vackert väder. Båtupptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly längs infartsvägen och i området kring pumphusen. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint på stranden. Tusen tack till alla som hjälpte till.
Några bilder.
 

Grannsamverkan. Vi har fått höstbrevet från Närpolisen 2012-09-19.
Efter en stor insats av polisen som startades i våras så har ett större antal individer frihetsberövats som är inblandade i inbrott i bostäder. Vi har lokalt märkt en förbättring, men noterar en ökning i Kungsängenområdet från slutet av Augusti. Det är främst Brunna som drabbats. Polisen och Grannstöd har intensifierat patrulleringen dagtid.
Höstbrevet 2012-09-19
 

Kallelse till  båtupptagning och städdag lördagen den 2012-10-13. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Sly från infartsvägen eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna!
Det går bra att lägga på brasan fr.o.m. den 15 september.
Läs mer.
 

Varning för vildsvin 2012-07-25.
Tre vildsvin har varit synliga vid Grindstugan i lördags vid 14.30 -14.45 tiden. Vildsvinen var c:a en meter långa och på väg mot vårt område. Men de blev bortskrämda och försvann. Tänk på att köra försiktigt. En annan orsak att köra försiktigt är att det finns barn på väg till och från badet.
 

Nya ägare till Björknäs 1:41, 2012-07-19.
Vi hälsar de nya ägarna till Björknäs 1:41 välkomna till Verkaviken. Tillträdet skedde den 2 juli.
Ny medlemsförteckning finns, inloggning krävs.
 

Grannsamverkan 2012-07-12.
Tips inför sommaren, anteckna bilnummer på misstänkta bilar. Vi kan då tipsa Närpolisen om något olämpligt inträffar. Det har visat sig att detta fungerar.
Inbrottsvarning 2012-07-12
Inbrottsvarning 2012-07-06
 

Djupa bryggan 2012-06-27.
En av balkarna på djupa bryggan hade gått av. Den är nu utbytt och djupa bryggan är åter ok. Tusen tack Bengt som bytte ut den trasiga balken.

Några bilder.
 

Gräset längs vägrenen är klippt, 2012-06-20.
Gräset längs vägrenen kryper gärna in på vägbanan.
Det gör att vägen blir smalare och smalare. Nu finns det mera plats att mötas på vägen.
 

Midsommarafton på ängen 2012-06-22.
Kl. 10.00 Vi plockar blommar och klär stången.
Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses * Folkdansare leder dans
och lekar, saft och bullar till barnen.
Välkomna!
Några bilder från midsommarafton.
 

Midsommardagen.
Kl. 13.00 Fotbollsmatch vid Mälarland.
Matchen spelades på badstranden vid Mälarland.

Några bilder.
 

Grannsamverkan 2012-06-04.
Tips inför sommaren från Närpolisen.

Sommarbrevet i PDF-format 2012-06-04.
 

Varg har varit synlig i området  2012-05-27.
Vid 2 olika tillfällen har man varit i kontakt med varg. Första gången i påskhelgen och andra gången i pingsthelgen. Vid det första tillfället påträffandes vargen i närheten av den plats där vi brukar fira midsommar.
 

Grannsamverkan 2012-05-09.
Vid årsmötet den 2012-05-06 godkändes propositionen om Grannsamverkan. Läs mer.
 

Båtiläggningen 2012-05-05.
Vi var cirka 30 medlemmar sam samlats till båtiläggningen. Allt gick som på räls. Båtarna sjösattes, stranden blev städad och den fasta bryggan lagad. Festkommitén bjöd på korv med bröd och alla var nöja och glada. En mycket lyckad båtiläggningen. Tusen tack till alla som jobbade så bra. Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2012.
I år var det varmt och vindstilla. Det blev ett fint fackeltåg. Några minuter före 20.00 tändes brasan. Brasan värmde bra. Den varmaste brasa vi upplevt. Tusen tack till festkommittén för ett bra jobb. Och tusen tack till Sebastian som ledde sången. Läs mer.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2012-05-05, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2012.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg. Brasan tänds cirka kl. 20.00.

Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Sommarvattnet startar den 18:e eller 19:e april.
Vi startar upp sommarvattnet under vecka 16, onsdag eller torsdag. Vattumannen (Robbin) har fått förhinder så det blir några dagar senare. Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser.
Den 20 april meddelade Robbin att sommarvattnet är igång.
 

Information om årsmötet, 2012-03-21. Årsmötet blir söndagen den 6 maj 2012 kl. 13.00, Plats: Hembygdsgården Klint i Bro. Kallelsen till årsmötet är utskickad med e-post den 11 april. De som saknar e-post har fått en papperskopia.

 Kallelsen till årsmötet..
 

Trikiner i vildsvin 2012-02-12
För första gången har trikiner upptäcks hos vildsvin i Mälardalen.
Den 7 februari påvisades trikiner på ett djur skjutet i Bro. Man får vara försiktig nu om man blir bjuden på vildsvin.
Läs mer i nättidningen Skogsaktuellt.
 

Utvecklingen på Ådöhalvön den 2012-01-13
Styrelsen (ordf.) har ställt en fråga om samrådsredogörelsen till Upplands-Bro kommun. Vi har fått svar från Planarkitekten.
Läs mer.
 

Nu har isen lagt sig i Verkaviken 2012-01-09.
Det har varit ganska kallt några dagar. Längre ut på Mälaren är det fortfarande öppet vatten. Om det inte kommer någon snö så blir det snart möjligt att åka skridskor.
 

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

 

 

Inbrott och inbrottsförsök den 2011-12-22.
Jag blev uppringd av en granne som berättade att någon parkerat och blockerat infarten till fastigheten. Det pågick ett inbrott och polisen larmades. Polisen var snabbt på plats och kunde gripa personen. Det var en man i 40-årsåldern. Han såg ut att vara svensk och han var troligen påverkad. Läs mer.
 

Sommarvattnet har stängs av för i år
den 2011-10-16.

Sommarvattnet har stängs av och allt gick bra.
Tusen tack Robbin.
 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2011-10-08.
Vi samlades för att få information om vad som skulle göras. Båtupptagning av roddbåtar. Den fasta bryggan är sned och behöver nya järnbalkar, 4 personer hade i förväg tagit på sig den uppgiften. Röjning av sly längs infartsvägen och runt parkeringsplatsen. Brasan skall eldas. Vädret var bra. 10 grader varmt, sol och vindstilla.
Några bilder.
 

Diabilder från 1964-1973 konverterade 2011-10-08. Bilderna är i mycket bra skick. Jag fick en CD-skiva idag den 8 oktober. För att göra det enkelt så har jag bara laddat bilderna som pdf-filer. Det är 6 magasin bilder som konverterats. Inloggning krävs.
Till bilderna.
 

Trädinventering i Parkområdet 2011-10-07. Vi hade hyrt in en expert från Skogssällskapet. Vi gick igenom hela parkområdet. Alla träd som behöver tas bort har en bra motivering. Läs mer.  

Mycket hård vind i Verkaviken 2011-09-13.
Det är mycket hård vind rakt mot bryggan just nu kl. 18.00. Och det kanske blir ännu hårdare vind imorgon. Hamnkapten har ringt till några båtägare där förtöjningarna har lossat och båten skaver mot bryggan. Se över er båt så fort som möjligt.
 

Kallelse till  båtupptagning och städdag lördagen den 2011-10-08, kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Vi röjer även sly i området kring pumphuset för sommarvatten. Sly från infartsvägen eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Välkomna!
Det går bra att lägga på brasan fr.o.m. den 15 september. Sommarvattnet stängs av preliminärt den 15 oktober. Läs mer.
 

Mata inte de förvildade tamkatterna 2011-08-22.
Det finns cirka 7-8 förvildade tamkatter i området. Katterna har det svårt eftersom någon eller några personer matar dessa katter då och då. Katterna sprider fästingar, mask och förorenar på olämpliga ställen. Mata inte de förvildade tamkatterna!
 

Vilken fin sommar 2011-08-22.
I år fick vi en riktigt fin sommar i Verkaviken. Varmt och mycket sol. Vattnet har varit klart och fint. Inga alger i vattnet. Bäst att sätta detta på pränt så att vi kommer ihåg det nu när vi fått regn och lite kyligare väderlek.
 

VA-gruppen har gjort ett strålande jobb 2011-06-15.
Upplands-Bro kommun har skickat ut ett förslag på planprogram. VA-gruppen har sedan gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med över 95% svarsfrekvens. 45 svar av 47 tillfrågade har svarat. VA-gruppen har sedan sammanfattat synpunkterna och gjort en skrivelse till kommunen. Om någon har markant avvikande uppfattning så hör av er till föreningens ordförande senast den 17 juni. Till skrivelsen.
 

Midsommarafton på ängen 2011-06-24.
Kl. 10.00 Vi plockar blommar och klär stången.
Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses * Folkdansare leder dans
och lekar, saft och bullar till barnen.  Välkomna!

Några bilder.

Midsommardagen. Kl. 13.00 Fotbollsmatch
vid Mälarland.
Några bilder från fotbollsmatchen.


 

Miljöinspektion av hamnen  2011-06-10.
Det var mycket bra ordning i hamnen. Hamnkaptenen hänvisade till vårt miljöprogram som finns anslaget på hamnens anslagstavla. Miljöinspektörerna var nöjda.
Läs mer.
 

Borttappade nycklar, årets första dopp?
och brandkåren f
ick rycka ut p.g.a. okända ungdomars lek med eld i området. 2011-06-10
.
Läs mer.
 

Verkavikens Samfällighetsförening är nu medlemmar i REV, 2011-05-11.
Samfälligheten är medlem i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) och har som medlem en försäkring. Läs mer.
 

Protokollet från årsmötet den 1 maj är klart, 2011-05-08.
Protokollet har skickas ut med e-post. De som saknar e-post har fått en papperskopia. Läs mer.
 

Båtiläggningen 2011-05-07.
Vi fick ett strålade väder. Solen sken och det var vindstilla. Båtarna och badbryggorna sjösattes. Stranden blev städad. Ett stort tack till alla som jobbade så bra. Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2011.
I år var det kyligt i luften. Vinden mojnade och det var nästan vindstilla. Det blev ett fint fackeltåg och en lagom stor brasa. Några minuter före 20.00 tändes brasan. Läs mer.
 

Miljöinformation den 2011-04-26.
Vår hamnkapten meddelar att i år kommer Upplands-Bro kommun att göra en miljötillsyn av hamnen. Miljötillsynen blir den 10 juni. Läs gärna igen vårt miljöprogram.
Verkavikens miljöprogram.
 

Ett lass med grus och hyvling på infartsvägen den 2011-04-19.
I år var det fler och större gropar på infartsvägen. Vi har lagt på ett lass grus och sedan hyvlat vägen så nu är den bra.
Större bild.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen
den 2011-05-07, kl.10.00.

Vi lägger i båtar och badbryggor. Vi behöver också
städa av stranden. Välkomna!
Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2011.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Sommarvattnet blev uppstartat
den 2011-04-12.

Det är öppet vatten vid stranden vid pumphuset. Robbin och Olle tyckte att det var en bra dag att starta upp sommarvattnet.
Några bilder.
 

Eon har aviserat strömavbrott
2011-04-09.

Eon har aviserat strömavbrott den 19:e och den 20:e april kl. 18.00-18.30.
Läs mer.
 

Kallelsen till årsmötet  2011-04-08.
Årsmötet blir den 1 maj 2011 kl. 13.00, i Säbyholmsskolan. Inga motioner har kommit till styrelsen. Styrelsen har bjudit in kommunalrådet Yvonne Stein som kommer att berätta om detaljplanen. Det finns möjligheter att ställa frågor. Styrelsen behöver dessa frågor en vecka före årsmötet. Det innebär att den första timmen inte är ett årsmöte utan årsmötet börjar kl. 14.00.
Till kallelsen.
 

Info om kommunstyrelsens protokoll gällande Ådö-halvön 2011-03-24.
Kommunstyrelsens protokoll från den 2011-03-09.
Läs mer.
 

Artikel i tidningen Mitt i Upplands-Bro
2011-03-22.

Snart kan husen bli större, kommunens förslag öppnar för permanentbostäder.
Läs mer.
 

Information om årsmötet, 2011-03-04.
Årsmötet blir den 1 maj 2011 kl. 13.00, i Säbyholmsskolan. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2011-03-31. Kallelsen till årsmötet skickas ut senast
3 veckor före årsmötet.
 

Upplands-Bro Kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan februari 2011.
Datum 2011-02-15.

Eventuella synpunkter skall lämnas senast den 15 april via e-post. Läs mer.
 

Ett stort vildsvin har skjutits i Verkaviken 2011-01-18.
För några veckor sedan observerade man ett stort vildsvin i Verkaviken. Den stod mitt på vägen vid Grindstugan. Den blev senare skjuten utanför djupa bryggan i Verkaviken.
Större bild.

 

God Jul och Gott Nytt År 2011.

 

 


Namnet Verka som i Verkaviken.

Informationen nedan är kopierad från http://www.ukforsk.se/hembygd/ado-karta.htm
"Verka/Werkarne är ett ej så ovanligt namn. Knut Westman, som forskat kring ortnamn av detta slag, anser att det har med fiskeverk att göra, ej kvarnverk. Det var alltså fråga om fasta fiskeanordningar i foran av pålar och ris där fisken gärna samlades."

Hundägare 2005-08-02 .
Sommartid är vårt område som en villabebyggelse. Barn vistas inom området. För allas trevnad skall hundar hållas kopplade så att de inte förorenar okontrollerat.

Postlådan vid anslagstavlan i Verkaviken 2005-07-14 .
Under facket övriga i plåtpostlådan finns det post att avhämta. Om ni har vägarna förbi så kolla om ni har någon post.

  • Alla fastigheter har en nyckel till postlådan.
  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan man adresserna post till Verkaviken, Björknäs, 19791 Bro. Brevbäraren lägger posten i plåtpostlådan under facket övriga.

Förvildade tamkatter.
Mata inte katterna.
Att ge katterna mat lockar in katterna i området.