Historik om båtplatserna

2008-09-22.

Tillbaka


De flesta båtplatserna i dag har Y-bommar. De båtplatser som saknar Y-bom får sin båtplats flyttad när det tillkommer en ny Y-bom. Någon medlem har haft frågor och synpunkter kring detta. Vår ordförande har därför nedtecknat en historik om tillkomsten av Y-bommar på bryggan.


 

För att förstå vad som hänt måste vi gå tillbaka i tiden.

År 1991 byggdes nuvarande bryggan för de medlemmar som var med i båtsektionen.

År 1992 införskaffades Y-bommar som betalades av respektive båtplatsägare alla köpte inte Y-bom.

De två yttersta Y-bommarna ägs av "Båtsektionen" (Idag av samfälligheten). Dvs. det är alltid Y-bommen som ligger närmast stranden som ägs och tillhör respektive båtplats.

När man fördelade båtplatserna så la man alla som köpt Y-bommar ytterst och de utan Y-bommar innerst.

För att få en fungerande båtplats med Y-bommar krävs Y-bommar på båda sidor. Vilket medför att när medlemmar senare efter 1992 skaffat sig en Y-bom så måste den platsen vara i direkt anslutning till den innersta Y-bommen för att fungera.

Det här är anledningen till att de som inte har haft Y-bom flyttats. Dvs. en ren praktiskt lösning
 -kan inte heller se att man kunde lösa det på annat sätt.
 

 

Y-bommar


Tillbaka