Anslagstavlan 2016


God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen
 

 

 

 

 

 

 

Information om VA projektet, 2016-12-11.
Du som är medlem i vår samfällighet här i Verkaviken har säkert fått ett utskick från IP-Only. ”Sveriges nya fibernät på väg hem till dig”. Kanske har Du också redan fått besök av en trevlig säljare eller kallats till informationsmöte. IP-Onlys initiativ är inte koordinerat med vårt eget projekt, som löper under våren kring vatten, avlopp och fiberkanalisation. IP-Onlys initiativ är intressant då det sätter press på de andra aktörerna på marknaden, men också lite farligt då intresseanmälan är bindande för Dig men inte för IP-Only. (Man scannar marknaden och kan backa ur, men Du är låst till dem tills de säger att de inte kommer att leverera.) Vi arbetar i vårt projekt med att klara ut kostnadsbilden och villkoren för en framtida anslutning och då är det viktigt att vi kan presentera Verkaviken som en helhet. Vår starka rekommendation till Dig är därför att inte skriva på någonting och därmed binda upp Dig så att Du inte kan deltaga i vad vårt projekt framöver kommer att föreslå. Du är ju dessutom redan med i vårt eget arbete.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Vinterunderhållet är upphandlat för kommande vinter, datum 2016-11-04.

Det blir på samma leverantör som förra vintern.

 

Sommarvattnet är avstängt, 2016-10-17.
Öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.

Därefter kan man stänga kranarna så allt är klart att sätta på vattnet till våren.
 

Protokollet från den extra föreningsstämman den 2016-10-06 är klart.
Protokollet från den extra föreningsstämman den 2016-10-06.

Presentation av overheadbilder som visades under extra stämman.

 

Båtupptagning och städdag lördagen den 2016-10-15  kl. 10.00.
Vädret var mulet men ändå behagligt. Upptagning av roddbåtar och badbryggor. Röjning av sly. Brasan eldades. Det blev som vanligt snyggt och fint. Tusen tack till alla som hjälpte till. Några bilder.
 

Sommarvattnet 2016-10-09 kl. 14.30.
Det har uppstått en vattenläcka i sommarvattnet.
Elen till sommarvattnet har därför stängts av tills detta blir åtgärdat.

Vattenläckan är lagad och sommarvattnet är igång kl 12.00 2016-10-10.
Tusen tack Staffan.

 

Grannsamverkan - Höstbrevet den 2016-10-03.
Information från närpolisen.
Höstbrevet - 2016-10-03
 

Kallelse till  båtupptagning lördagen den 2016-10-15. kl. 10.00.
Efter båtupptagningen fortsätter vi med att städa hamnen.
Sly eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter.
Välkomna!
Läs mer.
 

 

Markundersökningar/provborrningar i den 27 september.
Kommunen är i full gång med sin projektering av sin del av anslutningspunkterna för VA. Man kommer att göra en del markundersökningar/provborrningar i området genom en entreprenör. Detta sker i denna och nästa vecka. Bra att man visar lite aktivitet och att man syns. Sa att det nog var OK att parkera på vår sandplan under veckan, bara man inte stod under helgen.
Man vill göra en markundersökning på vår uppläggningsplats, (Ledning för brandvatten) Pär är vidtalad för att låsa upp bommen. Emelie Lindberg på kommunens VA-avdelning har fått Pärs kontaktuppgifter.
Med vänlig hälsning Staffan
 

Extra föreningsstämma den 6 okt. kl. 18.30
Det blir en extra föreningsstämma torsdagen den 6 oktober, plats Härneviskolans matsal i Bro, där skall vi fatta beslut om hur vi går vidare med vatten & avloppsfrågan. Härneviskolans matsal ligger nära Pendeltågsstationen i Bro.
Kallelsen till extra stämman.

Slutrapport förstudie VA - Verkaviken
Presentationen vid extra stämman den 6 okt 2016.
Båtupptagning och städdag lördagen den 15 okt. kl. 10.00.
Datum för Båtupptagning är flyttad från den 8 oktober till den 15 oktober. Sommarvattnet stängs av den 16 okt.
 

Handpumpen fungerar åter den 2016-07-28.
Handpumpen har varit ur funktion. Den är nu lagad.
Tusen tack Staffan.

Torsdagen den 2016-06-23 kl. 19.00 träffas vi på midsommarängen och klär midsommarstången.

Midsommarafton på ängen 2016-06-24.

Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning.
Kl. 13.30 Stången reses och dansen börjar.
Välkomna!

Midsommardagen 2015-06-25 Kl 13.00 startar årets fotbollsmatch vid Björknäs Camping & Stugby.
 

Infartsvägen 2016-05-15.
Infartsvägen och övriga interna vägar blev saltade den 15 maj.
 

Båtiläggningen 2016-05-07.
Vi var cirka 20 medlemmar som hade samlats till båtiläggningen.
Båtarna sjösattes, badbryggorna kom på plats, stranden blev städad
och den fasta bryggan blev lagad.
Tusen tack till alla som jobbade så bra.
Några bilder.
 

Valborgsmässoafton 2016.
Det var fackeltåg, sång och
korv med bröd och dryck. Läs mer.
 

Till minne av Olle Olsson  2016-04-24
Vår kära (sommar) granne Olle Olsson somnade lugnt in i sömnen natten till tisdagen den 19 april efter en lång tids sjukdom. Läs mer.
 

Kallelse till båtiläggning lördagen den 2016-05-07, kl.10.00.
Vi lägger i båtar och
städar av stranden. Välkomna! Läs mer.
 

Valborgsmässoafton 2016.
Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg.
Brasan tänds cirka kl. 20.00.
Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!
 

Start av sommarvattnet 2016-04-15.
Staffan hälsar att Sommarvattnet - Startar fredagen den 15 april.
Stäng alla kranar om detta inte är gjort!
 

Grannsamverkan - Vårbrevet den 2016-03-18.
Information från närpolisen.
Vårbrevet - 2016-03-18
 

Information om årsmötet, 2016-03-11.
Årsmötet blir söndagen den 1 maj 2016 kl. 13.00.
Plats: Hembygdsgården Klint i Bro.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 2016-03-31.
Skicka gärna motioner med e-post till info@verkaviken.se
 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar
Styrelsen
Drönarbild (film) över Ådöhalvön

 

 


Namnet Verka som i Verkaviken.

Informationen nedan är kopierad från http://www.ukforsk.se/hembygd/ado-karta.htm
"Verka/Werkarne är ett ej så ovanligt namn. Knut Westman, som forskat kring ortnamn av detta slag, anser att det har med fiskeverk att göra, ej kvarnverk. Det var alltså fråga om fasta fiskeanordningar i foran av pålar och ris där fisken gärna samlades."

Hundägare 2005-08-02 .
Sommartid är vårt område som en villabebyggelse. Barn vistas inom området. För allas trevnad skall hundar hållas kopplade så att de inte förorenar okontrollerat.

Postlådan vid anslagstavlan i Verkaviken 2005-07-14 .
Under facket övriga i plåtpostlådan finns det post att avhämta. Om ni har vägarna förbi så kolla om ni har någon post.

  • Alla fastigheter har en nyckel till postlådan.
  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan man adresserna post till Verkaviken, Björknäs, 19791 Bro. Brevbäraren lägger posten i plåtpostlådan under facket övriga.