Anslagstavlan
 2009


God Jul i december 2009.

 

Protokollet från mötet den 2009-12-02.  Läs mer.

Infartsvägen blev hyvlad vecka 48 den 2009-11-27. Vägen blev riktig bra.  Några bilder.  

Handlingarna till mötet om Ådöhalvön den 2009-12-02.  Läs mer.  

Överföringsledningarna är klara 2009-11-15. Överföringsledningarna från Ådö till Smidö är klara. Läs mer.  

Information om inriktningen av VA-frågan 2009-11-03. Beslutet dröjer. Läs mer.  

Sommarvattnet är avstängt den 2009-10-15. Vi stängde av sommarvattnet på morgonen den 15 oktober. Allt gick som planerat. Läs mer.  

Överföringsledningar 2009-10-15. Just nu pågår arbetet med överföringsledning från Ådö till Smidö i Verkaviken. Läs mer.  

Båtupptagning och städdag den 2009-10-10. Vi fick ett strålande väder. Det var som vanligt bra uppslutning från medlemmarna. Vi tog upp båtar, röjde sly och eldade brasan. Festkommittén bjöd på kaffe och bullar runt kl. 12.00 Det var en trivsam stämning. Läs mer.  

Kallelse till båtupptagning lördagen den 2009-10-10, kl. 10.00. Båtupptagning och upptagning av badbryggor. Städdagar 2009-10-10 och 2009-10-11. Efter båtupptagningen fortsätter vi med att röja sly. Vi kommer också att elda brasan på parkeringsplanen. Vi fortsätter att röja sly den 11 oktober. Sommarvattnet stängs av den 15 oktober. Läs mer.  

Information om VA-ledningarna den 2009-09-25. Fr.o.m. den 1 oktober kommer det företag som skall dra VA-ledningar från Ådö-halvön till Smidö att använda vårt hamnområde. Hamnområdet kommer att vara fritt under helger så att vi kan ta upp våra båtar. Upplands-Bro Kommun har satt upp ett anslag om detta på vår anslagstavla i Verkaviken. Allt är i sin ordning, förhandlingar har skett med styrelsen. Läs mer.  

Minnesanteckningar från informationsmötet om VA-frågan den 2009-09-05. Minnesanteckningar från det gemensamma informationsmötet om vatten och avlopp tillsammans med Sågbacken i Sågbackens lada. Drygt 30 medlemmar från Sågbacken och Verkaviken var närvarande. Läs mer.  

Informationsmöte om VA-anslutning den 2009-09-05. Lördagen den 5 september kl. 14.00 i sågbackens lada blir det ett gemensamt informationsmöte tillsammans med Sågbacken om VA-anslutningen. Inga beslut tas på mötet. Det blir bl.a. information om enkätsvaren. Alla medlemmar hälsas välkomna.  

Enkäten om VA-anslutning den 2009-08-18. Arbetsgruppen för VA-frågor skall ha möte med Upplands-Bro Kommun den 31 aug. 2009. Har ni frågor som ni vill att arbetsgruppen skall ställa till kommunen så skriv ned dessa frågor och skicka dom med e-post till arbetsgruppens sammankallande eller till vår ordförande. Arbetsgruppen vill skicka en lista med alla frågor till kommunen före mötet. E-post har skickats till de som berörs av detta. Svar på frågor vid mötet (minnesanteckningar) den 2009-08-31.  

Handpumpen ur funktion igen men den blev snabbt fixad, 2009-08-10. Denna gång var det pumpcylinderpackningen som var helt slut. Den byttes och sen fungerade pumpen igen. Läs mer.  

Upplands-Bro Kommun har skickat en enkät om VA-anslutning den 2009-07-16. Alla fastighetsägare har fått en enkät om Vatten och Avlopp anslutning och det är viktigt att alla svarar på den. Om någon inte har fått enkäten så finns den att hämta här. Svarstiden är förlängd till den 2009-09-24. Till enkäten.  

En av handpumparna har varit trasig men är nu reparerad, 2009-07-07. Vi tog upp handpumpen den 2009-06-30. Pumpcylindern hade en spricka som måste lagas. Den blev reparerad den 2 juli och allt blev klart den 7 juli. Läs mer.  

Vattenfyllda båtar, 2009-06-15. Det kraftiga regnandet de senaste dagarna har gjort det nödvändigt att ösa vatten ur båtarna. Läs mer.  

 

Midsommarafton på ängen 2009. Kl. 10.00 Vi plockar blommar och klär stången. Kl. 13.00 Lotterier * Chokladhjul *  Pilkastning. Kl. 13.30 Stången reses * Folkdansare leder dans och lekar, saft och bullar till barnen. Några bilder från Midsommarafton 2009. Midsommardagen.
Kl. 13.00 Fotbollsmatch vid Mälarland.
 

 

 

 

 

 

 

 


Byte av båtplats 2009-05-31. På årsmöte den 3 maj godkändes proposition nr 1, byte av båtplats till de nya platserna. Anmälan skulle göras senast den 29 maj. Läs mer.  

Den röda boxen för el-avfall 2009-05-20. Den 20 maj delad Upplands-Bro kommun ut röda boxar för el-avfall till alla fritidsboende. De permanentboende hade redan fått sin röda box. Läs mer.  

Enkät om VA-anslutning den 2009-05-10. Inom kort kommer alla fastighetsägare i Verkaviken att få en enkät från styrelsen om vilken lösning som är att föredra och hur man vill att styrelsen skall agera i frågan. Vi har nu fått en svaren från enkäten t.o.m. den 31 maj. Läs mer.  

Infartsvägen och övriga vägar blev saltade den 2009-05-07. Efter en mycket torr april månad så blev alla vägar saltade den 7 maj. Infartsvägen blev dessutom skrapad samtidigt. Läs mer.  

Information från årsmötet den 2009-05-03. 21 fastigheter var representerade från Verkaviken. Styrelsen hade 2 propositioner som godkändes. Vi fick en informativ redogörelse av arbetsgruppen om läget i VA-frågan. Protokollet är klart. Läs mer.  

Båtiläggningen 2009-05-02. Vi hade vackert väder. Båtarna sjösattes, badbryggorna kom på sin plats. Stranden blev städad. Ett stort tack till alla som jobbade så bra. Några bilder.  

Valborgsmässoafton 2009. I år var det eldningsförbud. Det blev inget fackeltåg och ingen brasa. Men när klockan närmade sig 20.00 så hade det samlats mycket folk på parkeringsplanen. Läs mer.  

Ny vimpel i hamnen 2009-04-23.
Inför sommaren har vi satt upp en ny vimpel i hamnen. Större bild.
 

Sommarvattnet blev uppstartat den 2009-04-16. Det var vackert väder och isen på Mälaren var borta. Vattnet var spegelblankt. En bra dag för att starta upp sommarvattnet. Några bilder.  

Information om årsmötet (stämman), 2009-04-05. Årsmötet blir den 3 maj 2009 kl. 13.00 i brandstationen i Bro. Inga motioner har kommit till Styrelsen. Kallelsen skickas ut senast 3 veckor före årsmötet. Läs mer.

 


Kallelse till båtiläggning lördagen den 2009-05-02, kl.10.00. Vi lägger i båtar och badbryggor. Vi behöver också städa av stranden. Välkomna! Läs mer.  

Valborgsmässoafton 2009. Samling kl. 19.30 vid fastighet 1:04 för traditionsenligt fackeltåg. Brasan tänds cirka kl. 20.00. Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!  

Ny Y-bom, 2009-03-01. I höstas gick den yttersta Y-bommen av på vänster sida. Den hade varit lagad ett antal gånger och av experter gjordes bedömningen att vi behöver en ny Y-bom. Och nu är den nya Y-bommen på sin plats. Några bilder.  

Isen på Mälaren är ganska bra just nu, 2009-01-18. Här kommer en grupp skridskoåkare som startat i Trappström och skall vidare till Kungsängen eller Hässelby. Några bilder.  

Gott Nytt År 2009.


Namnet Verka som i Verkaviken.
Informationen nedan är kopierad från http://www.ukforsk.se/hembygd/ado-karta.htm
"Verka/Werkarne är ett ej så ovanligt namn. Knut Westman, som forskat kring ortnamn av detta slag, anser att det har med fiskeverk att göra, ej kvarnverk. Det var alltså fråga om fasta fiskeanordningar i foran av pålar och ris där fisken gärna samlades."


Hundägare 2005-08-02 .
Sommartid är vårt område som en villabebyggelse. Barn vistas inom området. För allas trevnad skall hundar hållas kopplade så att de inte förorenar okontrollerat.


Postlådan vid anslagstavlan i Verkaviken 2005-07-14 .
Under facket övriga i plåtpostlådan finns det post att avhämta. Om ni har vägarna förbi så kolla om ni har någon post.

 
  • Vid föreningens anslagstavla i Verkaviken finns en gemensam postlåda för fast boende. Varje fast boende har ett fack i postlådan.
  • Alla fastigheter har en nyckel till postlådan.
  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan man adresserna post till Verkaviken, Björknäs, 19791 Bro. Brevbäraren lägger posten i plåtpostlådan under facket övriga.
 

Förvildade tamkatter.
Mata inte katterna. Att ge katterna mat lockar in dom i området.


Medlemmar i Verkavikens Samfällighetsförening.
Skicka gärna e-postadress till Styrelsen.
Vi kan då t.ex. skicka er ny medlemsförteckning när det blir byte av fastighetsägare. N.O. Sandström