Anslagstavlan år 2006
Mycket högt vattenstånd i Mälaren, 2006-12-15.
Vår fast badbrygga är nu delvis under vattnet.
Några bilder.
 

Utbyggnad av bryggan är klar, 2006-11-28.
Utbyggnaden har byggts ihop med den gamla bryggan. Det blev mycket snyggt.
Några bilder
 

Utbyggnad av bryggan 2006-11-24.
Det pågår en utbyggnad av bryggan. Det kommer att bli en båtplats per fastighet. Några bilder.
 

Groparna i infartsvägen 2006-11-24.
Medan det jobbades på bryggan så jobbade Olle och jag lite med infartsvägen. Vi fyllde groparna så långt gruset räckte. Gruset tog slut. Här tar Olle det sista ur lådan. Några bilder.
 

Höstbrasan 2006-11-18.
Höstbrasan är nu eldad. Även i år blev det en ordentlig höstbrasa.
Några bilder.
 

Arbetspråmen i Verkaviken, 2006-11-16.
Projektering i form av provtagningar i Mälarens botten
inför dragningen av vatten och avlopp till Smidö.
Några bilder.


Sommarvattnet har stängts av, 2006-11-05.
Medlemmarna kan nu öppna sina huvudventiler eller huvudkranar och tappa ur sommarvattnet.

 


Hastighetsbegränsning på infartsvägen. 2006-09-05.
Nu gäller hastighetsbegränsning 20 km/tim på infartsvägen och på det interna vägnätet.
Några bilder på skyltarna.
 

En rekordstor abborre har fångats i Mälaren.
En rekordstor abborre har fångats i Mälaren den 2005-10-14. Enligt uppgift så har abborren fångats i Säbyholmsviken. Klubbrekord i Bro Sportfiskeklubb.
 

Namnet Verka som i Verkaviken.
Informationen nedan är kopierad från http://www.ukforsk.se/hembygd/ado-karta.htm
"Verka/Werkarne är ett ej så ovanligt namn. Knut Westman, som forskat kring ortnamn av detta slag, anser att det har med fiskeverk att göra, ej kvarnverk. Det var alltså fråga om fasta fiskeanordningar i foran av pålar och ris där fisken gärna samlades."


Hundägare 2005-08-02 .
Sommartid är vårt område som en villabebyggelse. Barn vistas inom området. För allas trevnad skall hundar hållas kopplade så att de inte förorenar okontrollerat.


Postlådan vid anslagstavlan i Verkaviken 2005-07-14 .
Under facket övriga i plåtpostlådan finns det post att avhämta. Om ni har vägarna förbi så kolla om ni har någon post.

 
  • Vid föreningens anslagstavla i Verkaviken finns en gemensam postlåda för fast boende. Varje fast boende har ett fack i postlådan.
  • Alla fastigheter har en nyckel till postlådan.
  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan man adresserna post till Verkaviken, Björknäs, 19791 Bro. Brevbäraren lägger posten i plåtpostlådan under facket övriga.
 

Förvildade tamkatter.
Mata inte katterna. Att ge katterna mat lockar in dom i området.


Medlemmar i Verkavikens Samfällighetsförening.
Skicka gärna e-postadress till Styrelsen.
Vi kan då t.ex. skicka er ny medlemsförteckning när det blir byte av fastighetsägare. N.O. Sandström