Valborgsångtexter
2013-02-04

Tillbaka


 

 

LÄNGTAN TILL LANDET

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här. I purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
Ut till landet, ut till fåglerne,
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,
se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö. 

 

VÅRVINDAR FRISKA

Vårvindar friska, leka och viska,
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila,
förrän i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klappa och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar,
vakan kring berg och dal. 

 

HÄR ÄR GUDAGOTT ATT VARA

Här är gudagott att vara,
0, vad livet dock är skönt!
Hör, vad fröjd från fåglars skara,
se, hur gräset lyser grönt.
Humlan surrar, fjäriln prålar,
lärkan slår i skyn sin drill,
Och ur nektarfyllda skålar,
dricka oss små blommor till.

 

 

HÖR HUR VÄSTANVINDEN SUSAR

Hör, hur västanvinden susar,
se, hur härligt majsol ler!
Hör, hur bäcken ystert brusar,
inga bojor hålla mer.

Ser du sippor små,
hör du lärkor slå
sina drillar högt mot himlen blå!
Ack, hur tiden går!
Nu är åter vår.
Välkommen, härliga vår!

Alla skogens fåglar sjunga.
Det är liv i dal, på höjd.
0, så låt oss, gamla, unga,
sjunga vårens lov med fröjd!

I vår ungdoms vår
ack, hur lätt det går,
stämma upp en sång för nyfödd vår.

Är det kulen, grå.
Är det vår ändå.
Välkommen, härliga vår!

 

NU GRÖNSKAR DET

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd,
I vårens glada tid!

Var dag är som en gyllne skål,
till bredden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
Ty dagen, den är din.

Långt bort från stadens gråa hus,
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band,
mot ljusa äventyr.

Med öppna ögon låt oss se,
på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt,
där våren går i blom!

 

SOMMARSÅNGEN

Och nu så vill jag sjunga
att sommaren är skön,
och träden är så fina
och marken är så grön.
Och blommorna är vackra
och höet luktar gott,
och solen är så solig
och vattnet är så vått.
Och lilla fågeln flyger i boet ut och in,
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.
Och jag vill också sjunga
att fjärilar är bra,
och alla söta myggor
dom vill jag också ha.
Och jag är brun om bena,
precis som det ska va,
och därför vill jag sjunga att sommaren är bra.
Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn,
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 

 

SPEL-OLLES GÅNGLÅT

Löven de grönska i sol kring alla vägar,
och alla lärkor sjunga den långa vårens dag.
Hän genom hagar jag gångar som jag plägar,
en stackare fattig speleman, en speleman är jag.
Sol, sol, sol i de glimmande snår,
Sol, sol, sol är det var jag går.
En speleman, en hjärteglad,
en speleman, en speleman är jag.

Ute i världen där tiga alla sånger,
och glädjen är en fela, som mist varenda sträng.
Går än jag ensam och sorgsen många gånger,
skall dock min visa klinga som lärksång över äng.
Sång, sång, sång, ger mig lyckan igen, Sång, sång, sång blir min följesvän.
Klinge, därför, visan min,
Som lärkesång, som lärkesång över äng!

Kommen, i unga, när aftonsolen dalar
och alla byar rodna omkring vår klara sjö!
Låtom oss sjunga en visa, som hugsvalar,
och alla våra sorger för himlens vindar strö.

Glöm, glöm allt, som gör hågen så tung,
glöm, glöm, var blott glad och sjung.
En låt, som strör sorgerna ut,
strör sorgerna för himlens vindar ut.

Kan jag väl klaga, när i den gröna hagen,
jag hör hur trasten spelar sin flöjt med raska tag.
Gökarna ropa den hela långa dagen,
och ängens alla blommor mig dofta till behag!
Sol, sol, sol i de glimmande snår,
Sol, sol är det var jag går.
En speleman, en hjärteglad,
En speleman, en speleman är jag.

 

IDAS SOMMARVISA

(Jag gör så att blommorna blommar)

Du ska inte tro det blir sommar,
ifall inte nån sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön,
och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.

Och smultron det gör jag åt barna,
för det tycker jag dom kan få,
och andra små roliga saker
som passar när barnen är små.
Och jag gör så roliga ställen,
där barnen kan springa omkring,
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

 

 

Tillbaka