Valborgsmässoafton
2016

Tillbaka
 


Det var ostlig vid under dagen men det hade mojnat mot kvällen när det var dags att fira Valborgsmässoafton. Det hade samlats ovanligt mycket folk till fackeltåget. Vi tände facklorna och fackeltåget gick bra. Brasan tändes och det var på baksidan av brasan som elden tog fart.

Innan sången höll Dag Starkman ett tal till minne av Olle Olsson som nyligen somnat in. Olle har betytt mycket för många medlemmar och för föreningen. Det är med en stor saknad och stor sorg, han lämnat oss.
Det hade samlats cirka 70 personer till brasan och sången. Vi delade ut sånghäften. Sebastian ledde sången. Det blev en vacker och fin allsång. Efter sången tog vi upp ett "hurra" för våren. Festkommittén stod beredd med korv med bröd och dryck. Det smakade gott.
Ett stort tack till Sebastian, Dag och festkommittén.

 


Facklorna tänds

 


FackeltågetBrasan tänds


Dag Starkman ett tal till minne av Olle Olsson som nyligen somnat in.
Olle har betytt mycket för oss alla.Sebastian leder sången.


Festkommittén står beredd med korv med bröd.


Det smakar bra med korv med bröd och dricka.

 


Brasan brann långsamt och fint.

 


Ett stort tack till årets festkommitté.

 

1:11, 1:15, 1:16


Tillbaka