Valborgsmässoafton
i Verkaviken 2014

Tillbaka


Samling kl. 19.30
inför fackeltåget vid fastighet 1:04, facklorna delas ut och tänds. Vi går Åkerbärsvägen och vänder vid vändplanen vid fastighet 1:46 och går mot brasan. Fackelbärarna samlas runt brasan och fackelbärarna tänder sedan brasan samtidigt. Sånghäften delas ut och vi sjunger in våren. Varmkorv till i första hand barnen.

Verkavikens och Sågbackens medlemmar hälsas välkomna!

Valborgsångtexter

I festkommittén ingår fastigheterna 1:49 1:50, 1:04 och 1:05 som tar hand om valborgsmässofirandet.


Valborgsmässoeldens placering, storlek och innehåll.

Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter. Bålet får inte vara för stort, maximalt 8 meter i diameter och 4 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas. Bålet får endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, såsom löv, gräs och liknande bör undvikas pga. kraftig rökutveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma. Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

 

 


 

 


Tillbaka