VA Verkaviken - lägesrapport
2017-12-15

Tillbaka 

 

Lägesrapport VA Verkaviken – Hur går det?

 

Det har nu gått ett år sedan kommunen tog över vårt VA projekt. Hur går det? För att pejla läget tog Staffan Julin och Torbjörn Klang initiativet till ett möte med kommunens VA-enhet.

Vid vår träff 15 december blev vi informerade om att projektet löper på. Man kommer att under 2018 dra ledning till Ådö Skog och göra en anslutningspunkt för campingen. För Verkavikens del görs projekteringen under våren och man förväntar sig byggstart efter sommaren. (Man vill undvika grävning i vägarna under sommaren då det är mycket trafik).

Anslutningspunkten vid tomtgräns för varje fastighet skall vara klart till c:a december 2018. Då skall ledningsnätet i vägarna vara komplett och anslutet till befintligt pumphus vid vår infart.

Därmed har kommunens VA enhet gjort sitt.

Därefter börjar arbetet för oss fastighetsägare med installation på respektive fastighet.

När vi ser att kommunen kommit igång med grävningen är det dags att vi tittar på hur vi gör installationen på egen tomt, men det har vi gott om tid att förbereda. Jag hoppas kunna hjälpa till.

Kommunen kommer med ett brev om c:a en månad till varje fastighetsägare med information om sitt arbete och om de spelregler som gäller.

 

Med vänlig hälsning

och önskan om en god jul och ett gott nytt år

Staffan

 

 
 
 

Tillbaka