Grannens äppelträd stör
Fråga experterna
2006-06-22

Tillbaka


 


Avskrift från villaaktuellt:
Grannes äppelträd stör

Min granne har ett äppelträd som växer in med grenar på min tomt. Det skymmer utsikten och hänger ned över min rabatt. Jag har sagt till min granne att göra något men han vägrar. Får jag själv göra något åt problemet?

Lisa Andersson

 

Lagen säger att om en rot eller gren tränger in på en fastighet från granntomt och detta medför olägenhet för fastighetsägare, får han ta bort roten eller grenen. Ägaren till trädet skall dock beredas tillfälle att själv göra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Mindre åtgärder får man alltså göra själv men för grannsämjans skull och om det rör sig om mer omfattande beskäring så ta ny kontakt med din granne och be honom beskära trädet eller hör med honom om du får göra det själv. Det är bra om du framför ditt önskemål skriftligt och har vittne på överlämnandet av brevet så att du kan bevisa att du har berett din granne tillfälle att själv göra åtgärden om det skulle uppstå en diskussion i framtiden. Om din granne ändå inget gör kan du då efter skälig tid själv utföra åtgärden.

Christina Wahlström
Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm

 

Tillbaka