Så här gör du för att elda rätt (DN)
2005-02-04

Tillbaka


 Rent, torrt trä och snabbt ordentlig fyr i brasan.
 Så enkelt är det att elda rätt.

VEDEN SKA VARA REN OCH TORR.
  Glöm målat eller behandlat virke, gamla mjölkkartonger och liknande. Oavsett eldstad är det endast rent, torrt trä som gäller. Björk är att föredra framför gran, eftersom tung ved avger mer energi.
  Torrt ska träet vara, fuktig ved innebär lägre värmevärde. Veden bör klyvas snarast efter avverkningen eftersom kluven ved torkar snabbare. Ved som klyvs och travas på våren ska kunna eldas med redan samma höst. Ved som klyvs på sommaren eller senare på hösten bör dock få torka ett år.
  Köper du färdigkluven ved? Passa på under hösten då du får mer ved för pengarna, eftersom ved krymper när den torkar.
  Veden förvaras luftigt där sol och vind kan komma åt, dock helst under tak och inte direkt på marken.


INNAN BRASAN TÄNDS
 
Oavsett eldstad är grundprincipen densamma: elda många småbrasor med full effekt. Då får du ut mest värme med minst utsläpp. Det gäller att snabbt komma upp i en förbränningstemperatur på minst 900 grader. Det är först då som alla tjärämnen förbränns.
Brukar du minska lufttillförseln för att veden
ska brinna längre? Kanske lägga in några extra stora vedträn och stänga spjället vid lägg­dags? Det är vid snåleldning med otillräcklig lufttillförsel som giftiga rökgaser, sot och tjärämnen bildas. En del går ut genom skortstenen och smutsar ner luften, andra fastnar i rökgas kanalen och ökar risken för brand.
- Gå ut och titta på skorstenen, råder energikonsult Bengt-Erik Löfgren.
- Vit vattenånga som syns under kalla vinterdagar är ofarlig. Men annars ska skorstenen varken lukta eller ryka, förutom när du tänder brasan. Om det ryker annars är det ett tecken på dålig förbränning.

MEN VAD GÖRA MED ASKAN?
  Aska är näringsrik och fin göd­ning för bärbuskar och de flesta andra växter, dock ej potatis. Askans höga pH-värde gynnar svampar som orsakar potatisskorv.
  För mycket aska kan dock hämma växtligheten. Det finns också risk att tungmetaller lakats ur jorden och koncentrerats i askan om veden kommer från ett försurat område.
  Det finns annars inga bestämmelser om hur vedaska bör hanteras. Saknar du trädgård? Kontakta kommunen som hjälper dig ta hand om överbliven aska.

MARIA BACKMAN