Miss kan ha gett flera tusen felaktiga taxeringsvärden
2005-10-31

Tillbaka

 


DN. MÅNDAG 31 oktober 2005

Miss kan ha gett flera tusen felaktigt taxeringsvärde


Cirka 6.500 fastighetsförsäljningar har inte registrerats av Skatteverket. Det kan betyda att taxeringsvärdena i en del områden blivit fel.
 
En av dem som upptäckt felet är Camilla Hellgren som efter att ha köpt ett sommarhus i Norrtälje reagerat över att taxeringsvärdet steg med 135 procent på kort tid. Taxeringsvärdet låg efter kort tid högre än inköpspriset.
- När jag kollade med Skatteverket fanns köpet inte med i beräkningsunderlaget, säger hon.

Detsamma gällde en av hennes grannar och nu menar Camilla Hellgren att taxeringsvärdet är alldeles för högt.
- Så här får det bara inte gå till. Värdet blir ju helt fel. Dessutom har vi ju ett exakt marknadsvärde på huset eftersom vi gjort ett köp via mäklare. Men Skatteverket uppskattar värdet till det dubbla. Är Skatteverket bättre på att sätta marknadspris än marknaden själv?

Orsaken till felet är att de köp som gjordes under sista halvan av juni och första halvan av juli år 2003 av misstag inte förts över från lantmäteriet till Skatteverket. Det handlar om 6.500 köp. Eftersom det gjorts 188.000 köp under hela beräkningsperioden spelar det inte någon stor roll för helhetsbilden. Det handlar om drygt tre procent av köpen. Men i enstaka värdeområden kan det ha gjorts så många köp att det faktiskt påverkar taxeringsvärdet.
- Vi håller på att gå igenom det nu, men det tar lite tid, säger Monica Haapaniemi på Skatteverket i Solna.
- Det blir inte klart innan tiden för att göra ändringar i skatteförslaget går ut i morgon. De olika regionerna har fått ut listor och ska kolla de områden där flera affärer gjorts. Risken är att de affärer som tillkommer snarare höjer än sänker taxeringsvärdet eftersom priserna har en tendens att stiga hela tiden.

Någon höjning i efterhand blir det inte, men när granskningen är klar sänks värdet i de områden som eventuellt har hamnat för högt.
- Man kan ju tänka sig att det finns exploateringsområden med nyproduktion där man gjort många affärer på kort tid. Då kan misstaget ha påverkat taxeringsvärdet, säger Monica Haapaniemi.

Bosse Andersson
 
FOTNOT: Det går att kontrollera vilka köp som ligger till grund för taxeringsvärdet i just ditt område på Skatteverkets hemsida.

Tillbaka