Kallelse till städdag

2008-10-12

Tillbaka

 


 
Städdag söndagen den 2008-10-12. Samling i hamnen,  kl 10.00.
 
Vi kommer att elda på parkeringsplanen på städdagen och det blir ett tidigare datum än det brukar vara. Det är därför möjligt att lägga sly och annat brännbart på brasan redan nu. Det som är olämpligt att elda och det som är inte går att elda får var och själva köra till närmast miljöstation. Skällsta Återvinningscentral, adress: Ullevivägen 6, Bro.
 
Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens
plusgirokonto: 10 85 66-1  (ange ”förhinder att medverka på städdag”).
 
 

 Tillbaka