Städdag röjning sly vid infartsvägen
2008-10-12

Tillbaka


PDF-bildspel 2008-10-12

Träd och buskar längs infartsvägen hade växt långt ut över vägen.

 


Det är en ny sågklinga i röjsågen så det fungerar bra.

 


 


Vi hjälps åt att dra kvistar och grenar till brasan.


Motorsåg används till lite grövre grenar.


Det blir en hel del sly att ta hand om.
Här ser vi brasan på parkeringsplanen.
Eldningen får vänta till ett lämpligare tillfälle p.g.a. för stark vind.


Det blev även städat på stranden.

PDF-bildspel 2008-10-12

 Filmklipp med röjsågen.

Ett jättestort tack till alla som kunde vara med.


Brasan blev eldad den 30 oktober.


Tillbaka