Sommarvattnet är avstängt. 2020-11-27

Tillbaka


Sommarvattnet är avstängt.

När sommarvattnet är avstängt så skall man öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.
Därefter skall man stänga kranarna så att det klart att starta sommarvattnet till våren.


Tillbaka