Sommarvattnet

2019-04-13

Tillbaka


Start av sommarvattnet den 13 april.

Vintern hade tagit hårt på vattenintaget för sommarvattnet. Slangen för insugning av vatten från sjön hade lossnat från bojen. Bojen skall hålla insugningsslangen på plats en halv meter under vattenytan. Insugningsslangen och bojen var cirka 25 meter från varandra. Staffan och Peter lånade en båt. Fiskade upp insugningsslangen från botten och fäste den vid bojen.

Staffan och Peter monterade även en backventil på insugningsslangen för att det skall bli lättare att göra en eventuell återstart av sommarvattnet.

Det finns nu sommarvatten till alla fastigheter fram till ventilen vid tomtgränsen vid vägen.

Fastighetsägaren
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar dragning och underhåll av sommarvattenledningen på egen tomt från samfällighetens ventil i vägnätet. Fastighetsägaren skall ha en egen avstängningsventil på tomten för sitt sommarvatten. (Ventilen i vägnätet skall ej användas som daglig driftventil för fastighetens förbrukning av sommarvatten)


Staffan och Peter monterar backventilen.


Staffan och Peter upptäcker att slangen lossnat från bojen.


Tusen tack till Staffan och Peter som startade sommarvattnet.


Tillbaka