Sommarvattnet
2018-04-23

Tillbaka


Start av sommarvattnet den 22 april.

Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser.

 


Isen på Mälaren har legat kvar tills för några dagar sedan och det har varit tjäle i marken. Därför har det dröjt några dagar med att starta upp sommarvattnet.

Efter lagning av läckor och rengöring av insugningen av vatten ute i Mälaren så kom vattnet igång den 22:a april. Men det upptäcktes en ny läcka den 23:e april på morgonen. Fiberentreprenören såg till att läckan lagades och Peter startade om vattenpumpen.


Tusen tack till Peter och Staffan som startade sommarvattnet.

Nu har vitsipporna slagit ut i Verkaviken.


Datum 2018-04-25

Ny vattenläcka upptäcktes av Annika den 25 april vid Åkerbergsvägen mellan fastigheterna Björknäs 1:12 Byqvist och Björknäs 1:13 Forslund.

Det är svårt att lokalisera läckan.

Se nedanstående mail från Staffan!

 

 

Riktig struldag. Svårt att lokalisera hålet. Pumpen ville inte bygga tryck så att vi skulle kunna identifiera var det sprutade. Vi enades med montören om att byta ett par meter ledning. När pumpen slutligen kunde bygga tryck efter att vi fyllt på pumpledningarna med dränkpumpen, visade det sig att lagad ledning ej var problemet. Under ledningen hittade vi ytterligare en grov ledning med T-stycken som havererat. Ledningen korsade vägen i ett cementrör som delvis måste knackas sönder.

Tveksamt om fibergrävningen är orsaken till läckan utan snarare dåliga komponenter och ett dåligt montage från den gamla goda tiden.

Entreprenören söker få delar från Dahl i Kallhäll. Hoppas på montage under fredagen.

Vad har vi lärt oss: Pumpen mår inte bra av att stängas när den väl har kommit igång. Blir lätt luft i pumpstegen som är svårt att avlufta. Vi behöver minst en avstängningsventil på huvudtryckledningen, så att vi kan behålla hela vattenmängden i systemet. Då behöver vi inte stänga pumpen i tid och otid.

Vi har mycket gammalt skrot i sommarvattensystemet. Har en aning om att de gamla instickskopplingarna inte är dimensionerade för det tryck som vi har idag på systemet. Våra läckage idag är förmodligen ingenting mot vad vi kan vänta från VA-grävningen. Man skall då ner till 70 cm och spränga en hel del. Risken är att då lossar åtskilliga kopplingar både här och där. 

Nu håller vi tummarna att delarna kommer fram och vi får det lugnt i helgen.

Med vänlig hälsning

Staffan

 

 

  2018-04-29

Ny läcka på Åkerbergsvägen rapporterad av Åke Vedom som stängde av vattnet kl. 15:50.

Peter och jag grävde upp kring läckan och hittade en koppling där vattnet trängde ut. Efter demontering och återmontering var det tätt. Förmodligen en o-ring som var klämd. Vi lämnar gropen några dagar för att hålla koll på tätheten.

Nu är det fullt tryck på vattnet till Valborg.

Med vänlig hälsning

Staffan och Peter

 
     
     

 

Tillbaka