Sommarvattnet är avstängt. 2017-10-22

Tillbaka


Sommarvattnet är avstängt.

När sommarvattnet är avstängt så skall man öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.
Därefter kan man stänga kranarna så att det klart att sätta på vattnet till våren.


Tillbaka