Sommarvattnet är avstängt. 2014-10-25

Tillbaka


Vattenansvariga har meddelat att sommarvattnet är avstängt.

När sommarvattnet är avstängt så skall man öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.


Tillbaka