Sommarvattnet
2014-04-06

Tillbaka


Start av sommarvattnet den 6 april.

Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser.

Slangen ute i sjön hade lossnat från sin upphängning och backventilen fungerar då inte.
Staffan lånade en båt för att åtgärda detta fel.


Vi använder en dränkbar liten pump för att fylla slangen ut i sjön.
Efter några startförsök kom sommarvattnet igång.


Tusen tack till Bengt och Staffan.


Tillbaka