Sommarvattnet kommer att stängas 2013-10-20

Tillbaka


Vattenansvariga har meddelat att sommarvattnet kommer att stängas av den 20 oktober.

När sommarvattnet är avstängt så skall man öppna alla kranar så att kvarvarande vatten kan rinna ut.


Tillbaka