Sommarvattnet
2013-04-28

Tillbaka


Start av sommarvattnet den 28 april.

Tänk på att stänga alla kranar i stugor och vid tomtgränser.


Sommarvattnet kopplas nu förbi hydroforen.
Pumpen håller trycket i ledningssystemet.


Alla kopplingar har gjorts om.


28 april start av sommarvattnet och nu är det öppet vatten i Säbyholmsviken.