Sommarvattnet är avstängt.
2009-10-15

Tillbaka


Sommarvattnet är avstängd.

Bojen som visar var vattenintaget finns.


Vi började med att stänga strömmen vid mätartavlan. Strömbrytare slogs av och vi skruvade ur propparna några varv. Sen öppnade vi en kran i övre pumphuset och när trycket gått ned så öppnades även kranen under hydroforen. Den kranen är lite trång så det brukar fastna grus där. Då tar man en sträng och petar bort gruset så att vattnet kan rinna. Det finns en slangkoppling i en låda utanför pumphuset. Vatten tappas ur där också.
 Dags att gå ned till nedre pumphuset. Där finns också en kran som man kan öppna. En vanlig tappkran. Sen öppnar man en avtappningsplugg längst ned på pumpen. Den har ganska långa gänger så det tar en stund att få loss den. Det finns även en plugg att öppna längre upp vid det hål som används när man skall starta pumpen. Vi tar bort den pluggen så att luft kan komma in och vattnat kan då lättare rinna ur. Mellan expansionskärlet och huvudledningen finns en smalare slang, vi lossar den så att det inte ligger något vatten kvar.
Nytt får i år var att vi borrade ett hål i en mässingsskarv som sitter mellan pumphuset och sjön. Vi borrade ett 10 mm hål så att vattnet kan rinna ur slangen och pumpen ordentligt. När vattnet fryser så expanderar isen i slangen och det är därför viktigt att inte det ligger vatten i slangen för nära pumpen. Olle hade också förberett med en "klammer med gummipackning" som skall användas till våren för att täta hålet.

Insugningsröret ute i sjön kommer att inspekteras så fort det blir lämpligt väder. Det är en kätting där ute mellan slangen och bojen. Man måste kontrollera att den är ok. Kättingar brukar rosta.

Ja, det var det hela. Enkelt om man vet vad behöver göras.


Pump och slangar töms på vatten.

 


Hålet i mässingsskarven.


Lådan utanför pumphuset. Den ligger lägre än pumphuset så det är viktigt att vattnet töms där.


Tusen tack Olle för ett bra jobb.


Tillbaka