Sommarvattnet är stängt för i år
2008-10-15

Tillbaka


Pumpen till sommarvattnet är avstängd. Den nya pumpen har gått utan avbrott 2008-04-15 -- 2008-10-15. Slangen till vattenintaget har legat på plats tack vare en ordentlig förtöjning med dubbla flatankare i västlig riktning.

Det är en hel del som skall göras när sommarvattnet stängs av.


På väg ut till vattenintaget.

 


Bojen som visar var vattenintaget finns.


Två flatankare som håller vattenintaget på plats tas upp.


Rep och flatankare.


Pump och slangar töms på vatten.

 


Slangens vatteninsug är fastgjord på land.


Vi tackar Olle för det tuffa jobbet ute på Mälaren.
Det är mycket tungt och man får ta i ordentligt.


Tillbaka