Sommarvattnet har startat
2007-04-14

Tillbaka


Varje år är det lika spännande. Skall vi få igång sommarvattnet.

Börje har bytt en elkabel i pumphuset och tittat till elen.
Så nu hänger det inte på det elsystemet om pumpen skall starta.
Ett stort tack till Börje! Till höger ser vi Uffe.


Pumphuset ligger vid vattnet.


Till höger ser vi slangen ut i vattnet. Och vid bojen sitter vattenintaget.

 


Slangen ut i vattnet måste fyllas med vatten innan pumpen kan startas.


Uffe drar åt locket till påfyllningen. Packningen höll inte tätt. Så den fick bytas innan vattnet kom igång.

Ett stor tack till Uffe som även i år lyckades att få igång sommarvattnet.


Fr.o.m. i år är pumphusen låsta. Det är samma nyckel som vi använder i hamnen.


Tillbaka