Elkabeln är ned grävd.
2006-10-09

Tillbaka


Den nya elkabeln behövde grävas ned.

Elkabeln ligger i ett gult skyddsrör.


Elkabel ligger ovanpå marken.


Olle luckrar marken med en jordfräs,
2006-10-05.

 


Marken är luckrad,
nu blir det lättare att gräva ned kabeln.


Olle hade lite ledig tid och då grävde han ned elkabeln.

 


Tack Olle!


Tillbaka