Stopp i sommarvattnet ny kontaktor
2006-07-18

Tillbaka


Det var stopp i några dagar. En kontaktor i övre pumphuset var trasig och behövde bytas. Kontraktorn startar pumpen när vattentrycket sjunkit till en viss nivå. Sommarvattnet kom igång den 18 juli. Den nya kontaktorn syns till höger på bilden.

Elen i övre pumphuset.


Tillbaka