Information om First Camp

2020-05-12

Tillbaka


Styrelsen för Verkavikens samfällighet har ställt några frågor till Upplands–Bro kommun angående vad som händer med First Camp.

Samuel Eketorp på kommunen har svarat på våra frågor.

Styrelsens fråga: Vad händer med First Camp?

Upplands-Bro kommuns svar: Samarbetet med First Camp är under avveckling. Företaget har nyligen meddelat oss att de inte är intresserade av att fortsätta planläggningen och med det beskedet har också deras markanvisningsavtal (reservation för att i framtiden få köpa området) upphört att gälla. De har kvar ett hyreserättsavtal för campingstugorna och ett nyttjanderättsavtal för badplatsen och hur dessa avtal skall hanteras framgent är en pågående diskussion som förs just nu med våra politiker och företaget.

 

Styrelsens fråga: Det går ett rykte att campingen är såld till ett företag i Norge.

Upplands-Bro kommuns svar: Upplåtelse till norskt företag är felaktigt. Man kan ha blandat ihop det med att First Camp numera heter Nordic Camping som är en nordisk camping koncern. Oavsett detta är deras planarbete avbrutet och alla tankar på att sälja av området är för närvarande lagda på is.

 

Styrelsens fråga: Hur länge löper First Camps avtal när det gäller nyttjande- och hyresrätt?

Upplands-Bro kommuns svar: Hyresrättsavtal och nyttjanderättsavtal är skrivna på lång tid 50 år, med avsikten när de tecknades att ge motparten en trygg utgångspunkt för att göra investeringar. Nu diskuteras möjligheterna att avsluta avtalen i förtid och att området återlämnas till kommunens rådighet. När det är gjort kommer kommunen försöka hitta en ny väg fram för att förvalta området på ett bra sätt.


Tillbaka