Byte av sopkärl till fyrfackskärl.
12-18 oktober 2020.

Tillbaka


Nuvarande sopkärl kommer att bytas ut till två nya kärl som är indelade i fyra fack.

Vi skall kunna sortera ut förpackningar.

Ställ ut dina sopkärl inför vecka 42.

Vecka 42 (den 12-18 oktober) behöver dina nuvarande sopkärl vara placerade där de brukar stå vid ordinarie tömning.

Utskicket till hushållen den 29 september 2020.

Matavfall och restavfall, färgade  glasförpackningar och tidningar/returpapper i kärl 1.

Kärl 1 töms varannan vecka.


Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och
ofärgade glasförpackningar
i kärl 2.

Kärl 2 töms var fjärde vecka.


Utskicket till hushållen den 28 april 2020.


Tillbaka