Byte av sopkärl till fyrfackskärl.

2020-10-01

Tillbaka


Nuvarande sopkärl kommer att bytas ut till två nya kärl som är indelade i fyra fack.

Vi skall kunna sortera ut förpackningar.

 

Matavfall och restavfall, färgade  glasförpackningar och tidningar/returpapper i kärl 1.


Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och
ofärgade glasförpackningar
i kärl 2.


Det är viktigt att man ställer ut sina gamla sopkärl senast den 1 oktober.

Den 1 oktober börjar bytet av sopkärlen.

Utskicket till hushållen den 28 april 2020.

 


Tillbaka