Fiber upptändning

2018-11-02

Tillbaka


Nu har Verkaviken fått uppkoppling. Vänligen sätt i kontakten till dosan (mediakonverten) och sätt knappen på ON. Det är två lampor som ska lysa: PWR och WAN, då visar den att den har länk.

Vi har fått informationen från:

Emma Nordström
Anläggningsprojektör
ELTEL Networks Infranet AB
Besöksadress:

Adolfsbergsvägen 13
168 67 Bromma

Postadress:
Box 12623
112 92 Stockholm

emma.nordstrom@eltelnetworks.se

Telefon 072-70 97 257
www.eltelnetworks.com


Tillbaka