P-förbud på vändplaner

2018-10-25

Tillbaka


Vändplanerna är reserverade för räddningsfordon.

Vid vändplanerna vid Nyponrosvägen och Åkerbärsvägen mot skogen är det riktigt illa sommartid. Vi har därför satt upp p-förbudsskyltar där. Platserna används sommartid av okända personer. Troligen badgäster. Vi kan nu anvisa dem till den stora parkeringsplanen.
 


Tillbaka