Fiber information
uppdatering om läget från IP-Only

2018-06-30

Tillbaka


Uppdatering om läget gällande fiber

Åke Vedom har varit i kontakt med IP-Only för att få senaste status vad gäller bredbandsinkopplingen i vårt område. Han satt så länge i telefonkö att vi nu vidareförmedlar den information han fick fram så att inte fler behöver sitta och vänta på besked i telefon.

- Det kommer att dröja ytterligare innan fibern är färdiginstallerad.

- Grävarbetet fortsätter och är inte klart i området.

- I nuläget är 9 % klart av alla som beställt och då räknar de hela Ådö-Smidö-området där Verkaviken bara är en del.

- Totalt är det 400 hushåll som ska kopplas in. Vår handläggare är på semester och personen som Åke pratade med uppgav att de i alla fall beräknar att allt ska vara klart innan 2019.

_ _ _ _ _

Karina 1:17 på uppdrag av Åke Vedom

 


 


Tillbaka