Grävning av fiber

2018-02-21.

Tillbaka


 

Styrelsen har tillsammans med kommunen godkänt att IP-Only får gräva ned fiber i vårt område. Fiber grävs på en sidan av vägen och VA-ledningar på den andra sidan. 21 fastigheter har tecknat avtal om fiber. Fiber dras fram till samliga fastigheter så att resterande fastigheter kan kopplas in vid ett senare tillfälle. Grävningarna skall vara färdiga till Påsk. IP-Only äger fiberledningen och sköter underhållet.

 


 

 


Tillbaka