Migrationsverket öppnar ett
asylboende  i Upplands-Bro.
2005-10-23.

Tillbaka


Läs mer.

 

Kopierat från Upplands-Bro kommuns hemsida:

Migrationsverket öppnar ett asylboende på Björknäs stugby & camping i Upplands-Bro. Avtalet gäller från och med den 23 oktober 2015 och ger 250 platser.

Antalet asylsökande i Sverige ligger på historiskt höga nivåer, de senaste sju dagarna har 9 596 personer sökt asyl. Behovet av fler boendeplatser är stort och Migrationsverket arbetar aktivt och snabbt med att öppna nya boenden runt om i landet.

– Det är en extrem situation för världen, Europa, Sverige och våra kommuner befinner sig i. Människor tvingas fly krig och förtryck. Självklart ska Upplands-Bro göra vad vi kan för att bidra till ett gott mottagande. Det är glädjande att höra att en del av kommunens inventering av bland annat långsiktiga boenden och kontakter ger konkreta resultat som kommer till nytta i det läge som råder. Vi välkomnar Migrationsverkets asylboende här och jag hoppas att de boende ska få det bra i vår kommun, säger Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Ett asylboende är en plats där sökande bor under tiden som deras ansökan om asyl prövas. Avtalet Migrationsverket har tecknat med First Camp Sverige AB gäller för perioden 23 oktober 2015 – 31 mars 2016 och de första asylsökande flyttar in redan nu till helgen. De 250 platserna är fördelade på 52 stugor som rymmer 4 – 6 personer per stuga med eget kök.

– Det Migrationsverket i första hand vill erbjuda sina asylsökande är boenden med självhushåll.  Därför är det glädjande att vi på Migrationsverket kan erbjuda våra sökande ytterligare boendeplatser med självhushåll i den ansträngda situation Sverige befinner sig i idag. Vårt uppdrag är att hjälpa alla asylsökande med boende om de själva inte har möjlighet att ordna fram ett, säger Hayan Ismail enhetschef på mottagningsenheten i Stockholm.

Migrationsverket och kommunen kommer gemensamt att snarast bjuda in till ett allmänt informationsmöte.

Vill du hjälpa till?
FRG Upplands-Bro - Frivilliga Resursgruppen är aktiverad med anledning av det nya asylboendet, de hjälper kommunen att samla frivilliga krafter från organisationer och privatpersoner. Ni som vill hjälpa till kan kontakta FRG på peter@frgubro.se


Tillbaka