Avloppsslam och fettavfall
ny entreprenör 2012-09-24.

Tillbaka


Fr.o.m. den 15 oktober 2012 har Relita Industriservice AB fått förtroendet att sköta kommunens insamling av slam och fettavfall.

Relita Industriservice AB kommer att också att sköta faktureringen för dessa tjänster.

Relita Industriservice AB
Skebogatan 4
752 28 Uppsala

Telefon kundtjänst: 08-588 06 160

E-post: slamtomning@relita.se

 

Detta sker på Upplands-Bro kommuns uppdrag.


Tillbaka