Trädinventering

2011-10-07.

Tillbaka


Trädinventering i Parkområdet av Skogssällskapet

Den 7 oktober var det trädinventering i Parkområdet. Vi hade hyrt in en expert från Skogsällskapet. Olle hade plockat fram material från tidigare trädinventering som även den gjordes av Skogsällskapet. Nuvarande Skötselplan.  En plan gjordes för hur vi skulle genomföra inventeringen.
Vi gick igenom hela parkområdet. Det tog cirka 4 - 5 timmar. Varje träd granskades noga från olika håll. Det finns en massa saker man måste ta hänsyn till. Alla träd som behöver tas bort har en bra motivering. Markering gjordes med yxhugg och gula band.Vi tackar Skogsällskapets expert för ett bra utfört uppdrag!


Tillbaka