Miljöinspektion av hamnen

2011-06-10.

Tillbaka


Den 10 juni var det miljöinspektion av hamnen. Det var snyggt och mycket bra ordning i hamnen. Hamnkaptenen hänvisade till vårt miljöprogram som finns anslaget på hamnens anslagstavla.
Rapporten från miljöinspektionen (inventeringen).


Miljöinspektörerna var mycket nöjda med vår skötsel av hamnen.


Tillbaka