Ställning för postlådor

2010-10-26.

Tillbaka


Under årens lopp har det blivit fler och fler fast boende i Verkaviken. Den befintliga plåtpostlådan vid parkeringsplanen räcker inte till. Bredvid plåtpostlådan har vi satt upp en ställning för postlådor. Det finns plats för 50 brevlådor. Det är de fast boende som behöver sätta upp sina egna postlådor. Det är ett önskemål från brevbäraren att de som bor permanent har sina brevlådor bredvid varandra. Vi kommer att sätta upp en plan för postlådorna på anslagstavlan.


För de som har morgontidning så kommer den att levereras som vanligt till postlådan vid fastigheten. Det har vi tidigare stämt av med tidningstjänst.

Det är Olle Olsson och Staffan Gustafson som ordnat ställningen för postlådor.

Tusen tack.

Plan för postlådor 2010-11-26.


Tillbaka