Röd box för el-avfall

2009-05-20.

Tillbaka


Den 20 maj delade Upplands-Bro Kommun ut röda boxar till alla fritidsboende. De röda boxarna skall användas till el-avfall. Alla fastigheter fick inte någon box. Den som inte hade rullat fram sin gröna avfallsbehållare eller inte hade en gul markering på avfallsbehållaren fick ingen röd box. Det är bara att ringa telefonnumret längre ned på sidan om man saknar sin en box. De som fick den röda boxen måste ändå åka och tömma den själv. Så den röda boxen är väl bara en kraftig markering om att el-avfall inte skall läggas i hushållsavfallet.
De som saknar gul markering har redan erhållit sin röda box.

Avfallsbehållare med gul markering betyder fritidsboende.
Avfallsbehållare utan gul markering betyder permanentboende.
Detta stämmer inte till 100 % i vårt område.


Texten på den röda boxen för el-avfall.


Tillbaka