Byte av elmätare
och underhållsröjning
2008-02-16.

Tillbaka


Byte av elmätare har utförts under perioden 2008-01-07 till 2008-02-05 av företaget ES Mätteknik AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB. Den nya mätaren är elektronisk för fjärrinsamling.

Fjärrinsamling av mätaravläsning aktiveras när alla abonnenter har den nya elmätaren. Den 2008-04-04 kom den första fjärravläsningen av elmätaren.


E.on Elnät Sverige AB har skickat ut  ett meddelande om underhållsröjning till samliga fastighetsägare. Underhållsröjningen kommer att utföras under perioden 2008-01-21 till 2008-04-30. Bilden nedan är från den 2008-02-01. Vi får själva ta hand om det som E.on har röjt. D.v.s fällda buskar grenar och träd.


Tillbaka