Avloppsslam och fettavfall
ny entreprenör
2007-10-15.

Tillbaka


Fr.o.m. den 15 oktober 2007 har

LS Tankservice AB

fått förtroendet att sköta kommunens insamling av slam och fettavfall.

LS Tankservice kommer att också att sköta faktureringen för dessa tjänster.
Detta sker på kommuns uppdrag.


Tillbaka