Ådöhalvön fick besök av representanter
från Upplands-Bro kommun

Lördagen den 2007-10-13.

Tillbaka

 


Lördagen den 13 oktober fick vi besök av representanter från Upplands-Bro kommun.

Fr. v. Johan Cederferm, Anders Satrell, Yvonne Stein, Peter Gentele och Torbjörn Klang.


Det var Yvonne Stein, kommunstyrelsens ordförande, samt Anders Satrell, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.

Besöket var samordnat med Sågbacken (Peter Gentele), Ådö Skog och Ådö/Lagnö (Johan Cederferm) samt Verkaviken (Torbjörn Klang).

Syftet med besöket var att sätta Ådö-halvön på kartan så att vi inte glöms bort av politikerna.

Vi träffades på Tammsvik. Sedan gjorde vi en rundtur i respektive område, där vi beskrev varje områdes karaktär och vilka problem vi har, men även områdenas positiva sidor och höga miljövärden.

Efter rundturen återsamlades vi på Tammsvik för avslutande diskussion. Det som diskuterades var vatten- och avloppsfrågan och områdenas miljöpåverkan, samt att det blir fler permanentboende i området som ställer högre krav på kommunens service.

Byggrätter var också ett ämne för diskussion. Jag uppfattade att vi hade ett mycket positivt och öppet möte med politikerna.

Stort tack till Tammsvik för fika och diskussionsplats.

 

Torbjörn Klang


Tillbaka