Miljöprogram/miljöpolicy

2007-09-24

Tillbaka


Verkavikens Samfällighet har mycket begräsad verksamhet. Båtarna är mestadels roddbåtar. Alla båtar saknar toa. Mottagningsstation för farligt avfall saknas i hamnen. Vintertid ställs endast roddbåtar upp på strandområdet.  Resterande båtar förvarar varje fastighetsägare på sin tomt. Inga underhållsarbeten förekommer på stranden. Underhållsarbeten sker på egen tomt. Ett kärl för hushållsavfall finns som Ragnsells tömmer var 14:e dag under sommaren.Tillbaka