Rapport från miljöinspektion

2007-09-23.

Tillbaka


Här är rapporten från miljöinspektionen. Det står fastighetsbeteckning Björknäs 1:3 i rapporten. Men det är gemensamhetsanläggning med fastighetsbeteckning, Björknäs GA5 som avses.

Vid styrelsemötet den 23 september 2007 fick hamnkapten även ansvaret för miljöfrågor fram till nästa årsmöte.Tillbaka