Miljöinspektion av hamnen
2007-08-23.

Tillbaka


Upplands-Bro kommun gjorde en miljöinspektion av hamnen den 2007-08-23. Vår hamnkapten fick svara på frågor om hamnens miljöpåverkan. Ingen miljöpåverkande verksamhet finns i hamnen.


En titt på bryggan i det vackra vädret.


Det var gott om småfisk i det grumliga vattnet.

Hamnkaptenen kommer av få ett protokoll (rapport) från miljöinspektionen.


Tillbaka