Löv skall komposteras och får inte eldas.
2005-04-21.

Tillbaka


Tänk på att inte elda löv, många blir sjuka av röken.

Torra kvistar, omålat och ej impregnerat virke får eldas om det kan ske utan olägenhet under tiden 1 september - 15 maj.

Nedan är ett utdrag ur Upplands-Bro kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Undantag från renhållningsordning
30 §. Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. Undantag medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

31 §. Förmultningsanläggning för omhändertagande av latrin får anordnas efter särskilt medgivande.

32 §. Trädgårdsavfall skall om möjligt komposteras. Torra förvedade kvistar och grenar som inte kan utnyttjas för kompostering samt omålat och icke impregnerat virke får förbrännas dock endast under perioderna 1 september till 15 maj, om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning.


Tillbaka