Midsommarafton år 2007

Tillbaka


Bilder från fotbollsmatchen på midsommardagen

 

Midsommarafton på ängen.
 Det är då man känner att det är midsommar.

 


Här ligger midsommarstången klar att resas.
Som vanligt var det mycket folk.
Det är roligt att träffas och bara småprata.


Pilkastningen var populär.Till chokladhjulet var det kö.


Vi ser fiskdammen i bakgrunden.

 


Här reser vi midsommarstången.

 


Spelmännen spelar upp till dans kring midsommarstången.

 


De flesta deltog i dansen.

 


 


 


Festfixaren sålde lotter.


Bilder från fotbollsmatchen på midsommardagen


Bildspel från midsommarafton 2007 pdf-fil


Vi tackar festkommittén i Sågbacken för ett trevligt midsommarfirande.


Tillbaka