Midsommarafton år 2006

Tillbaka

 


Det blev ett strålande väder.
Här ser vi spelmännen.


Midsommarstången skall resas.Dansen kring Midsommarstången.Pilkastningen.


Pilkastning.Vi tackar festkommittén i Sågbacken för ett trevligt midsommarfirande.


Tillbaka