En stor asp lutar mot infartsvägen.

2021-01-05

Tillbaka


Nära kurvan vid hamnen lutar en stor asp mot infartsvägen. Det finns en elledning som är dragen över vägen just där. Vi har därför tagit hjälp av Mats Crilén för att ta bort trädet.

Föreningens varningsskyltar kommer till användning.


Längst upp i skyliften står Mats och tar bort alla kvistar på trädet.


Här ser man att det är ett stort träd.


Nu kan resten av trädet kapas vid marken.


Nu är det klart. Det gick mycket smidigt.


Tack Mats för hjälpen!


Tillbaka